خبر خوش برای کارمندان پیرو قوانین کار در سازمان های دولتی | از ماه آینده اجرا می شود


اما اسماعیلی، رئیس کمیته اجتماعی شورای مذاکرات اسلامی گفت: دولت مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن حقوق کارمندان را با رعایت قوانین کار در دستگاه‌های دولتی افزایش داد. فقط معادل حقوق کارمند، ۱۰ درصد است. باعث نارضایتی این افراد شد.»

وی ادامه داد: با توجه به اینکه با مصوبه شورای عالی کار، حقوق این کارکنان باید مانند سایر سازمان های مردم نهاد 57 درصد افزایش می یافت، اما بر خلاف این مصوبه، دولت تنها 10 درصد دستمزد این افراد را افزایش داد.

نماینده گرمی در مجلس تصریح کرد: این افزایش را در کمیسیون اجتماعی بررسی کردیم و نامه ای را به رئیس مجلس و قوه مجریه ارسال کردیم و سپس پیگیری ها را با رعایت اصل 138 قانون اساسی و این مصوبه پیگیری کردیم. بر خلاف قانون با هیئت مدیره.دولت اعلام کرد که بررسی خواهد کرد.

اسماعیلی گفت: دولت نیز این مصوبه را مورد توجه قرار داد و در نهایت تصمیم گرفت بر اساس مصوبه شورای کار، حقوق افراد شاغل در دستگاه های دولتی را 57 درصد افزایش دهد.عالی. به عبارت دیگر در تبصره ۲ اصلاحیه این مصوبه آمده است که افزایش دستمزد، مزایا و حقوق فوق العاده شاغلین در دستگاه های اجرایی قانون کار با ضوابط مقرر در قانون کار مطابقت خواهد داشت.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای ملی گفت: پس از تلاش های کمیته اجتماعی در نهایت این مصوبه بازنگری و منتشر می شود و از ماه آینده اجرایی می شود.