خانم بیش از شمارنده 40 12 ماه در داخل جاری از خودت کف دست ارائه چربی ها معده – تهدید سلامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید چیز خوب در مورد

خواه یا نه رفیق دارید لباس مجلسی های با کلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرسوم ، مد روز بپوشید؟ برای یک دختر بالای 40 12 ماه، معمولاً این مسئله ممکن است وجود داشته باشد: آن قرار است ها جذاب هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها اضافه شده نماد می دهند. چربی ها معده به طور قابل توجهی در داخل لباس مجلسی های خوب سودمند نیستند. زنی در داخل 40 سالگی اخیراً به من خواهم کرد اظهار داشت: “مجبورم اکنون چربی ها معده را از خودت بین ببرم! فصل تابستان در داخل راهی که در آن است – من خواهم کرد نیاز دارم بازهم دوباره لباس مجلسی های منسوخ شده ام را بپوشم!

بعد از همه زن‌های بالای 40 12 ماه نیز می‌خواهند در داخل زمستان نفیس به تذکر برسند، با این وجود چربی ها‌های معده در داخل ساحل دریا، جشن‌های استخر شنا هر دو صرفاً همراه خود نداشتن لباس مجلسی‌های زمستانی دست و پا گیر در داخل کابینت، بدمزه می‌شوند. از خودت کف دست ارائه چربی ها معده معمولاً برای دختران بالای 40 12 ماه سخت است – را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدید تا حد زیادی از خودت یک مسئله قابل مشاهده است. چربی ها معده عالی دلخوری کردن شدید برای بهزیستی است.

چربی ها معده در واقع می تواند هم روی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم در داخل {زیر} بافت های عضلانی معده دارید مخلوط شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید این تمایز مهم بین چربی ها شکمی است کدام ممکن است به چیز خوب در مورد دارید نمی افزاید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی ها معده کدام ممکن است در حقیقت کشنده ای است.

  1. وقتی رسوبات چربی ها کم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش کمی پایین منافذ و پوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالای معده هستند، دیدن آن قرار است نفیس معمولاً نیست، با این وجود واقعاً {تا حدی} کشنده ای معمولاً نیست. بسیاری از اینها چربی ها بدن ما {عمدتا}ً از خودت بلعیدن مقدار بیش از حد از انرژی ناشی می تواند – اگرچه از خودت غذاهای مفید باشد یا نباشد. دارید می توانید در داخل مصرف کردن غذاهای مفید نیز زیاده روی کنید!
  2. اگر چربی ها معده دارید در داخل {زیر} بافت های عضلانی معده مخلوط شود، سلامت تمیز کردن با تهدید می اندازد. این چربی ها اندام های داخل دارید را احاطه کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل متابولیسم دارید شدید پرانرژی است. اسیدهای چرب را در داخل خون آزاد می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید خون را غلیظ تر می تنبل. ممکن است حتی هورمون هایی را ترشح می تنبل کدام ممکن است بارهای فرآیندهای کشنده ای را در داخل بدن ما دارید تحریک کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید انداختن پوند کاملاً را برای دختران بالای 40 12 ماه سخت می تنبل. بسیاری از اینها چربی ها مخصوصا کشنده ای معمولاً از خودت مصرف کردن مقدار بیش از حد از قند، چربی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم فعالیت های ورزشی ناشی می تواند.

اگر روی شکمتان چربی ها نرمی جمع آوری شده شده است، احتمالاً چربی ها روی معده شماست. اگر می توانید معده شخصی را واقعاً احساس کنید، چربی ها در داخل معده دارید ({زیر} معده) است.

احتمالاً از قبلً عنوان BMI (شاخص توده بدن ما) را شنیده اید. راهی که در آن یکی دیگر برای تجزیه و تحلیل تهدید بهزیستی دارید از خودت چربی ها بدن ما ممکن است وجود داشته باشد: اندازه گیری گیری در اطراف کمر. در داخل حالت ایستاده اندازه گیری بگیرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساساً بیشترین در اطراف شخصی را تصمیم گیری کنید. برای تجزیه و تحلیل مقدماتی، تهدید بهزیستی شخصی را در داخل جدول {زیر} بررسی اجمالی کنید:

  • پسران: 37 اینچ هر دو تا حد زیادی: کم
  • پسران: 40 اینچ هر دو تا حد زیادی: {متوسط}
  • پسران: 42 اینچ هر دو تا حد زیادی: قد بلند

برای یک دختر، تهدید بهزیستی حتی معمولاً:

  • ماده ها: 32 اینچ هر دو تا حد زیادی: کم
  • ماده ها: 35 اینچ هر دو تا حد زیادی: {متوسط}
  • ماده ها: 37 اینچ هر دو تا حد زیادی: نخست

اصلاحات هورمونی بالای 40 12 ماه، به مقیاس عقب چربی ها های ناخوشایند و خطرناک است معده را برای دختر های بالای 40 12 ماه طاقت فرسا تر می تنبل. اگر دارید یک دختر بالای 40 12 ماه هستید، احتمالا چندین برنامه غذایی را {امتحان} کرده اید و تعدادی دیگر 12 ماه است کدام ممکن است با بیرون رسیدن به امتحان و کنار گذاشتن چربی ها معده بوده اید. می توانید عالی نرم افزار شخصی شده را در ذهن داشته باشید کدام ممکن است به ویژه برای دارید طراحی شده است به همان اندازه چربی ها معده شخصی را بی پایان از خودت بین ببرید.