حمله و بی احترامی به خواهر شهید کاوه در مشهد; به هم سیلی می زنند! | پاسخ رئیس ستاد به معروف خراسان رضوی


به گزارش همشهری آنلاین، این روزها شنیدن بی احترامی و پرخاش به فرماندهان معروف و ناراحتی مردم عادی شده است.

خواهر شهید کاوه روز چهارشنبه ۱۴ اردیبهشت در قطار شهری به زن بد حجابی تذکر داد که متاسفانه مورد تعرض، سیلی و مجروح شدن قرار گرفت.

مهدی رضایی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر در استان خراسان رضوی در این باره گفت: بر اساس اصل هشتم قانون اساسی، در جمهوری اسلامی ایران امر به معروف، نهی از منکر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه عمومی است.» شرایط و حدود کیفیت آن را نیز قانون تنظیم می کند.

وی با اشاره به ماده 9 قانون امر به معروف و نهی از منکر مصوب شورای مشورتی مسلمین افزود: اشخاص حقیقی و حقوقی حق ندارند مانع امر به معروف و نهی از منکر شوند. شر.» ایجاد هر نوع مانع یا مزاحمت طبق قانون جرم است. علاوه بر مجازات مقرر، حبس یا جزای نقدی درجه هفت دارد.

دبیر کمیته امر به معروف و نهی از منکر استان ضمن محکومیت این رفتار ناشایست و غیرقانونی به فرماندهی امر به معروف و نهی از منکر به پیگیری این موضوع از سوی قوه قضائیه اشاره کرد. افزود: محاکمه را تا حصول نتیجه و برخورد کامل با متخلفان پیگیری کنیم.

رضایی با اشاره به اینکه مجازات اسلامی در انتظار معترضان معروف است، تصریح کرد: با کسانی که تخلف کنند برابر قانون برخورد می شود.