حرکت دیپ با دستگاه

زیر بغل هالتر معکوس

زیر بغل هالتر معکوس

2019-06-11

پرس زیر سینه دستگاه

پرس زیر سینه دستگاه

2019-06-11

دیپ با دستگاه

عضله پشت بازو
عضله پشت بازو

پشت بازو ماهیچه ای بین کتف و یکی از استخوان‌ های ساعد بوده که دارای سه سر تاندونی است که عبارتند از : سر دراز ، خارجی و داخلی.

 • سر خارجی سه سر

بیرون از استخوان بازو ( بلندترین استخوان بازو ) واقع شده و مناسب برای حرکاتی است که به نیرویی شدید احتیاج دارند.

 • سر داخلی سه سر

درون بازو قرار گرفته و عمدتا توسط سر خارجی و سر دراز پوشانده شده است و معمولا مسئول انجام حرکات آهسته و با شدت کمتر است.

 • عضله اصلی درگیر در تمرین دیپ با دستگاه : عضله پشت بازو
 • نوع تمرین : قدرتی
 • مکانیزم تمرین : ترکیبی
 • سطح تمرین : مبتدی
 • نوع نیرو : فشاری ( دو طرفه )
 • ابزار مورد نیاز : دستگاه

نحوه انجام حرکت دیپ با دستگاه :

 1. بر روی دستگاه دیپ نشسته و دسته ها را محکم بگیرید. آرنج ها را در کنار بدن نگه دارید تا فشار ناشی از انجام تمرین بر روی ماهیچه پشت بازو متمرکز باشد. این نقطه شروع حرکت دیپ با دستگاه خواهد بود.
 2. حال هم زمان با بیرون دادن نفس ( بازدم ) و منقبض کردن ماهیچه های پشت بازو دست ها را صاف کنید.
 3. برای باقی ماندن فشار روی ماهیچه پشت بازو ، آرنج ها را کمی خم نگه دارید. سپس هم زمان با داخل کشیدن نفس ( دم ) دست ها را به آرامی به نقطه شروع بازگردانید. می توانید برای انجام این تمرین هم رو به جلو و هم رو به پشت بنشینید.
 4. تا جایی که می توانید تمرین دیپ با دستگاه را تکرار کنید.
آموزش اجرای صحیح حرکت دیپ با دستگاه

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت پشت بازو و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

Qimia

دیدگاهتان را بنویسید