حرکت آویزان شدن با یک دست

آویزان شدن با یک دست

  • عضله اصلی درگیر در این تمرین : عضله لاتیسیموس ( زیر بغل )
  • نوع تمرین : قدرتی
  • مکانیک : ترکیبی
  • سطح تمرین : متوسط
  • ابزار مورد نیاز : وزن بدن
  • نوع نیرو : کششی

نحوه انجام حرکت آویزان شدن با یک دست :

  1. با یک دست یک سمت میله بارفیکس را بگیرید. پای خود را روی زمین و یا استپ نگه دارید و در حالی که پای شما روی زمین قرار دارد بخش اعظم وزن باید بر روی دست شما قرار داشته باشد. سپس سعی کنید خودتان را به سمت بالا یکشید و در این حالت به مدت 20 الی 30 ثانیه باقی بمانید.
  2. سپس با سمت مخالف تکرار کنید.
  3. تا جایی که می توانید تمرین آویزان شدن را تکرار کنید.
آموزش اجرای صحیح حرکت آویزان شدن با یک دست

جهت مشاهده سایر ویدیوهای مرتبط ، به صفحه حرکت زیر بغل و جهت مشاهده سایر مقالات به صفحه کیمیا بلاگ مراجعه نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید