جنجال منصفانه سریال همراه خود روایتی دروغین دانستن درباره حاج قاسم سلیمانی | ویدئوی سکانس حضور سردار سلیمانی در داخل مصر


به گزارش همشهری‌تحت وب به نقل به همین دلیل فارس، در داخل 12 ماه‌های جدیدترین، مصری‌ها در امتداد طرف شوق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتیاقی کدام ممکن است برای برخورد ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عید عظیم فطر دارند، برای تماشای سریال‌های تلویزیونی ویژه این ماه هم حساب کردن می‌کشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ماده به یکی از آنها در نظر گرفته آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید عرف‌های رمضانی بازسازی می‌شود. شده است. {در این} ماه، سریال های مختلف در داخل گونه های کمدی، درام را انتخاب کنید و انتخاب کنید امنیتی در داخل مصر روی آنتن گذشت است.

«تصمیم گیری در مورد» همراه خود شناسایی غالب «اختیار» حیاتی‌ترین سریال سیاسی امنیتی سه 12 ماه آخر مصر است آن قرار است ضدتکفیری است. فصل اول این سریال، پربیننده‌ترین سریال 12 ماه 1399 مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیتر میمی کارگردان 35 ساله مصری آن قرار است را در برابر این digicam گرفته است.

جنجال یک سریال علیه حاج قاسم سلیمانی |  ویدئوی سکانس حضور سردار سلیمانی در مصر
گریم ژنرال سیسی همراه خود ورزشی «یاسر جلال» در داخل سریال «تصمیم گیری در مورد ۳»

{داستان} فصل اول سریال «تصمیم گیری در مورد» حول محور مسکن‌ 2 افسر نظامی مصر (احمد صابر منسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشام عشماوی) است کدام ممکن است یکی از آنها در نظر گرفته قرار است به آنها بروند به تماس گرفتن «عشماوی» قطعنامه می‌گیرد به گروه‌های جهادی (تروریستی) بپیوندد با این وجود یکی دیگر به تماس گرفتن «منسی» قطعنامه می‌گیرد. آخر عمر به افراد کشورش خدمت تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل عضویت نظامی مصر باقی نگه دارد. او می رود کدام ممکن است فرمانده گردان ۱۰۳ بود، {سرانجام} در داخل 12 ماه ۲۰۱۷ حین {درگیری} همراه خود تروریست‌ها {در شهر} رفح در داخل مرز مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید غزه به بیانیه سوگند خورده رسید. فصل دوم سریال همراه خود عنوان «تصمیم گیری در مورد. پسران سایه» دانستن درباره شهدای نظامی اسرائیل در داخل {بازه زمانی} ۲۰۱۳ به همان اندازه ۲۰۲۰ است.

سریال «تصمیم گیری در مورد‌» به همین دلیل مشابه فصل اول، نسبت به جمهوری اسلامی ایران موضع دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید چنین القا کرده است کدام ممکن است جنبش‌های نوسلفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه‌های جهادی (تروریستی)، انقلاب اسلامی ایران را الگوی شخصی می‌دانند!

مواضع ضدایرانی سریال «تصمیم گیری در مورد‌»

حالا در داخل فصل {سوم} سریال کدام ممکن است «تصمیم گیری در مورد; قطعنامه»‌ شناسایی دارد، دوباره پای ایران به کشیده شده است.

نیمه {هشتم} سریال «تصمیم گیری در مورد ۳» منصفانه تصاویر حرکتی {واقعی} به همین دلیل ضبط محرمانه مونتاژ‌های 12 ماه ۲۰۱۲ را چاپ شده کرد کدام ممکن است «عبدالفتاح السیسی» (رئیس جمهوری موجود مصر) روزی کدام ممکن است سرپرست واحد داده ها نظامی مصر بود، «فیلدمارشال حسین طنطاوی» رئیس شورای مهم اسکندریه مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید «محمد مرسی» نامزد اخوان المسلمین برای ریاست جمهوری در داخل آن قرار است حضور دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل نظرسنجی در داخل انتخابات، خطر به اغتشاش می تدریجی.

جنجال یک سریال علیه حاج قاسم سلیمانی |  ویدئوی سکانس حضور سردار سلیمانی در مصر
گریم بازیگر عملکرد سردار سلیمانی در داخل سریال «تصمیم گیری در مورد ۳» کدام ممکن است شباهتی به او می رود ندارد

در داخل نیمه یکی دیگر به همین دلیل سریال، محمد مرسی به اتصال عصام سلطان، معاون حزب «الوسط» همراه خود ایران ردیابی می‌تدریجی. مرسی در داخل وگو همراه خود خیرت الشاطر، نایب‌رئیس اخوان المسلمین وقتی پرسیده می‌شود سلطان به همین دلیل مکان پول نقد گرفته است؟ می‌گوید: وقتی به ایران بازدید کرد، پول نقد گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد رسید را به من می روم داد کدام ممکن است حتی در داخل یکی از آنها در نظر گرفته محل کار، پول نقد را بازسازی کرد. «اللهاطر» هیم متوجه شد ووود الی اللهعده خطرناک منهر بلر انهههههههههههههههههههمهمههمههمههمههمههمههههههههههههههههههههههههههههمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهمهم

جنجال‌های «تصمیم گیری در مورد» در داخل مصر

چاپ شده این سخنان در داخل سریال «تصمیم گیری در مورد ۳» همراه خود جنجال‌هایی در داخل مصر در کنار {بوده است}.

خالد الزعفرانی، پژوهشگر در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود شرق الاوسط دانستن درباره اتصال اخوان همراه خود حزب الوسط مدعی شده است: اخوان المسلمین در نتیجه تمرکز بر روابط این حزب همراه خود غرب به همین دلیل حزب الوسط پشتیبانی می‌گرفتند. متعاقباً اخوان به همین دلیل حزب الوسط برای زیباسازی چهره شخصی در داخل در کشور دیگر استفاده بیشتر از می‌کرد.

سامح فایز، کارشناس امتیازات سیاسی هم به العربیه آگاه است: این ویدئو کشنده ای‌ترین اعتراف اخوانی‌ها به پاسخگویی‌شان در داخل هرج را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرج‌های پس به همین دلیل تصویر ۳۰ ژوئن ۲۰۱۳ است. {در این} ویدئو به صراحت دانستن درباره طرحی صحبت می‌شود صورت پیروز نشدن اخوانی‌ها در داخل انتخابات ریاست جمهوری مصر، این جنبش تحمیل خواهد کرد.

هشام النجار، کارشناس جنبش‌های اسلام سیاسی هم در داخل اظهار داشت‌وگو همراه خود العین مدعی شده است: در داخل ویدئوی شخصی، الشاطر دردسر می‌تدریجی آرم دهد خشونتی کدام ممکن است رخ خواهد داد، شیفته سایر جنبش‌های جهادی مشارکت در احتمالاً وجود خواهد داشت. با این وجود حقیقت این است این جناح‌ها آن را به راه ایدئولوژیک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سازمانی همراه خود اخوان المسلمین {پیوند} نزدیکی دارند.

سکانس حضور سردار سلیمانی در داخل مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود نفر دوم اخوان المسلمین

فرافکنی علیه حاج قاسم سلیمانی

با این وجود سریال تصمیم گیری در مورد انگشتان پا را فراتر گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در داخل مصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل دیدار همراه خود «خیرت الشاطر» نفر دوم اخوان المسلمین {تصویر} کرده است.

{در این} سریال چنین {نمایش} دانش شد 12 ماه 2013، سردار سلیمانی طی بازدید به مصر، اصرار گروهی شبه‌نیروی دریایی معادل سپاه پاسداران را به اخوان المسلیمن فراهم کردن کرد، چرا کدام ممکن است اخوانی‌ها به این نتیجه نهایی رسیده‌اند کدام ممکن است رویارویی همراه خود نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس ناپذیر است. اگر متوجه شوید می‌شود داده ها سفرش لو گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرس تذکر سرویس‌های امنیتی مصر است، دلیل این است علت ایجاد مصر را با بیرون مشخصی انصراف می‌تدریجی.

جنجال یک سریال علیه حاج قاسم سلیمانی |  ویدئوی سکانس حضور سردار سلیمانی در مصر

در داخل {داستان}‌پردازی عجیب و غریب مصری‌ها همین بس کدام ممکن است بازدید {شخصیت}‌ها شناخته‌شده‌ای معادل سردار سلیمانی ـ ولو همراه خود گذرنامه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناسه ساختگی ـ چرا نیاز به رأساً در داخل ملت عملکرد همراه خود رهبران اخوان دیدار تدریجی؟ چرا {نباید} شخص ثالث هر دو ملت ثالثی را برای این منظور تصمیم گیری در مورد کرد کدام ممکن است پتانسیل نتیجه گیری عملکرد تا حد زیادی باشد یا نباشد؟!

عجیب و غریب‌تر اینکه او می رود {در این} سریال به زبان انگلیسی همراه خود نفر دوم اخوان المسلمین صحبت می‌تدریجی، این در داخل حالی است کدام ممکن است شهید سلیمانی به زبان عربی تسلط داشت.