جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهریبه گزارش همشهری آنلاین، چهاردهمین جشنواره پژوهش و نوآوری در مدیریت شهری و نهمین جشنواره آموزش و پژوهش مدیریت شهری و روستایی با همکاری وزارت کشور سازمان شهرها و دهیاری های روستایی و همکاری شورای عالی استان ها برگزار می شود. ، شورای اسلامی شهر تهران و شورای شهرداران شهرداری های ایران در آذرماه سال جاری برگزار می شود.

این جشنواره شامل 9 محور تخصصی در حوزه های مدیریت شهری و 2 محور ویژه «شهر دانش و کارآفرینی» و «تمدن اسلامی-ایرانی و عدالت شهری» است. پژوهشگران و علاقمندان به مطالعات شهری می توانند مقالات پژوهشی خود را حداکثر تا 10 مهرماه به دبیرخانه ارسال کنند.

آثار پژوهشی را می توان در قالب کتاب، مقاله، پایان نامه، طرح پژوهشی و ایده های خلاقانه به دبیرخانه این جشنواره به نشانی Tuf.tehran.ir ارسال کرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 02196015431 تماس بگیرید.