جزئیات افزایش قدرت خرید اقشار کم درآمد | توئیت مهم دولتبه گزارش همشهری آنلاین، علی بهادری جهرمی بیان دولت در توئیتی نوشت: مردمی‌سازی یارانه‌ها قدرت خرید همه دهک‌ها را افزایش داد. دهک اول با ۹۲۳ هزار تومان افزایش، صدرنشین بازتوزیع عادلانه یارانه‌ها است.

با اعلام نرخ جدید کالاهای اساسی از سوی اصناف و مقایسه این ارقام با آخرین سرانه مصرف و مبالغ واریز شده به حساب خانوارها، قدرت خرید همه ۹ دهک یافته است.

سه دهک اول (اقشار با کم‌ترین درآمد) به میزان ۸۰۴ هزار تومان افزایش قدرت خرید داشته‌اند.

دهک اول تا نهم به ترتیب ۹۲۳ هزار تومان، ۷۸۳ هزار تومان، ۷۰۶ هزار تومان، ۲۹۱ هزار تومان، ۲۳۶ هزار تومان، ۲۳۴ هزار تومان، ۱۵۰ هزار تومان، ۷۱ هزار تومان و ۱۸ هزار تومان افزایش قدرت خرید پیدا کرده است.

رژیم لاغری سریع