جدبدترین قیمت میوه های نوبرانه و فصل | برای خرید ۲ تا قلم‌میوه چقدر باید هزینه کنید؟به گزارش همشهری آنلاین، بر اساس مشاهدات میدانی از فروشگاه های سطح شهر تهران قیمت هر کیلو گیلاس ۱۵۸ تا ۱۶۰ هزار تومان، آلبالو ۷۸ تا ۸۰ هزار تومان، زردآلو ۸۸ هزار تومان، انگور ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان، توت فرنگی ۸۵تا ۹۵ هزار تومان. ، گوجه سبز ۷۵ هزار تومان، هلو ۶۸ هزار تومان، طالبی، جانا و ملون ۱۸ تا ۲۲ هزار تومان است.

گفتنی است قیمت های ذکر شده حدودی بوده و ممکن است در برخی از مناطق این قیمت ها بیشتر یا کمتر باشد.

به عبارتی اگر فردی می خواهد این را داشته باشد که از مغازه های میوه فروشی سطح شهر تهران دو تا سه قلم از میوه های نوبرانه یا فصل به اندازه یک کیلو خرید حداقل باید برای آن ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان بپردازد.