توییتر خودش را به هزینه ۴۴ میلیارد دلار آمریکا به ایلان {ماسک} فروختبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به همین دلیل سی‌ان‌ان، این بالا‌نامه در داخل عالی چرخه خبری طوفانی است تخصصی ایجاد می کند آن قرار است نمایندگی‌های تسلا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسپیس‌ایکس به یکی در میان عظیم‌ترین سهامداران نمایندگی توییتر بدل می‌شود. توییتر ابتدا به {ماسک} عالی کرسی در داخل هیئت مدیره را توصیه کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود همراه خود رد این توصیه در برابر این توصیه {خرید} همه این نمایندگی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما این وقایع خیلی کمتر به همین دلیل عالی ماه رخ اطلاعات است.

این ماده موضوع به همین دلیل آن قرار است پس به همین دلیل آن قرار است مشارکت در شد کدام ممکن است {ماسک} هفته قبلی می خواهند خرید نمره اعتبار 46.5 میلیارد دلاری برای تصاحب توییتر معرفی شد. هیئت مدیره توییتر روی یکشنبه دیدار کردند به همان اندازه توصیه {ماسک} را تجزیه و تحلیل کنند.

{ماسک} روز دوشنبه در داخل توییتر: «{امیدوارم} کدام ممکن است حتی بدترین تهدیدان من خواهم کرد نیز در داخل توییتر بمانند، زبرا آنچه لازم است، {آزادی} خاص است.»

این ثروتمندترین شخص جهان یکی در میان تأثیرگذارترین پلتفرم‌های رسانه‌های جهان می‌تنبل. {ماسک} در داخل روزهای متوالی مرتباً فوق‌العاده است کدام ممکن است هدفش سخت ازادی خاص این پلتفرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آزادسازی توان‌های احتمالاً‌العاده توییتر است».

هیئت مدیره توییتر در داخل ابتدای {کار} {ماسک} همراه خود سرزنده کردن عالی امکان به اصطلاح «کپسول {سمی}» مشکل کرد کدام ممکن است به همین دلیل تصاحب آن قرار است با بیرون هیئت مدیره جلوگیری از جنگ تنبل. خواهد شد سوال‌ها {در این} مورد مطرح است کدام ممکن است نمی شود نمایندگی بدنبال حامی یکی دیگر خواهد گشت هر دو 9.

انتخاب ها اقتصادی می‌گوید هیئت مدیره توییتر ممکن است علاوه بر این به عنوان یک نتیجه این ماده موضوع باشد یا نباشد کدام ممکن است یافتن مبادله برای «شوالیه سفید» ممکن است علاوه بر این مسئله داشته باشد یا نباشد، ویژه به ویژه هزینه‌های {سهام} نمایندگی‌های رسانه‌های اجتماعی در داخل هفته‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه‌های جدیدترین در داخل جاری نزول {بوده است}.

این اداره توییتر به صورت یک سازمان سهامی عام را تخصصی ایجاد می کند 12 ماه ۲۰۱۳ همراه خود فراهم کردن سهامش به راه اندازی شد، بالا می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است را به یک سازمان غیر دولتی در داخل می‌آورد.