توصیه های مهم وزیر ارتباطات برای مشاغل را در اینستاگرام ببینید


  • امروز پرواز کن
  • کلاسینو

زارع پور وزیر ارتباطات گفت: کسب و کارها نباید در بسترهایی سرمایه گذاری کنند که با قوانین جمهوری اسلامی ایران مطابقت ندارد. بهای خسارت وارده به افراد حاضر در فضای مجازی مستقیماً متوجه کسانی است که باعث شورش شدند.

عیسی زارع پور

برچسب ها

اخبار پربازدیدترین ویدیو

نظر خواننده امروز

پربازدیدترین اخبار امروز