تصویر و متن طومار مردم لواسان علیه علی کریمی شکست کریمی و مدیری در اعتراض لواسان


به گزارش همشهری آنلاین، خبرگزاری فارس نوشت: مردم لواسانات در نماز جمعه طوماری امضا کردند و خواستار برخورد قاطع و قانونی با سلبریتی ها به ویژه علی کریمی هستند.

در متن این دادخواست آمده است:

اغوا کردن سخت تر از کشتن است

با توجه به نقش برخی از شخصیت های برجسته در قیام اخیر و همسویی آنها با استکبار و تزویر که خسارات مالی، جانی و روحی به دنبال داشته و از نظر روحی و روانی، خواهان برخورد قاطع و قانونی با این امور هستیم. همه به خصوص علی کریمی.

هفته گذشته ویلای مجلل علی کریمی در لواسان حضوری بود.

تصویر و متن طومار مردم لواسان علیه علی کریمی شکست کریمی و مدیری در اعتراض لواسان

مردم لواسان پس از بیداری جماعت در محکومیت حمایت سلبریتی ها از اغتشاشگران تجمع کردند و خواستار برخورد قوه قضاییه با اغتشاش گران شدند.

در این تجمع مردم با در دست داشتن بنرهایی با مضمون «دستور کوکتل مولوتف = اقدام قاطع قضایی» خواستار برخورد قوه قضائیه با سلبریتی های حامی ناآرامی های اخیر شدند.

همچنین افرادی با مطالبی مانند «کریمی مدیر خارجی فریب جوانان با تیر طلسم»، «ننگ سلبریتی با اغوا» به حمایت این افراد از اغتشاشگران و فریبکاران جوانان اعتراض کردند.