تصویر تهدید به ترور دو استاد دانشگاه تهران; دیوارها و درها را با خون رنگ کردند!


به گزارش همشهری آنلاین، مجتبی زارعی، استادیار فلسفه سیاسی دانشگاه تربیت مدرس با انتشار بخشی از این تصاویر نوشت:

اینجا دفتر دو کارشناس اسلامی در دانشگاه تهران است که وقتی لیبرال های آمریکایی در تفکر خود شکست خوردند، دکتر کچویان و دکتر پارسانیا را تهدید به ترور کردند. ما به دنبال شهادت برای همیشه هستیم، اما وزیر علوم و معاونانش و آقایان عارف و توفیقی، شورای به اصطلاح صنفی و همتایان آنها باید پاسخگوی این تروریست ها باشند.

تصویر تهدید به ترور دو استاد دانشگاه تهران;  دیوارها و درها را با خون رنگ کردند!