تصاویری به همین دلیل رفتن به دبیرکل گروه ملل به همین دلیل کی‌یف | امتحان و ایفای عملکرد در داخل عالی فاجعه


به گزارش همشهری وب مبتنی بر، {در حالی که} جنگی در داخل وارد سومین ماه شخصی شده است، به همین دلیل جایگزین پیش آمده برای عجله استفاده بیشتر از می‌تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمیز کردن با کی‌یف می‌رساند. او می رود پیش‌تر به مسکو گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ولادیمیر پوتین دیدار کرده بود.

تصاویری از بازدید دبیرکل سازمان ملل از کی‌یف |  تلاش برای ایفای نقش در یک بحران

تصاویری از بازدید دبیرکل سازمان ملل از کی‌یف |  تلاش برای ایفای نقش در یک بحران

تصاویری از بازدید دبیرکل سازمان ملل از کی‌یف |  تلاش برای ایفای نقش در یک بحران

تصاویری از بازدید دبیرکل سازمان ملل از کی‌یف |  تلاش برای ایفای نقش در یک بحران