ترکیه به خطوط هوایی معراج اجازه سوخت گیری برای فرود اضطراری در تبریز را نمی دهدبه گزارش همشهری آنلاین، یک پرواز هواپیمایی معراج در مسیر استانبول – تهران پس از هشت ساعت تاخیر برای سوخت گیری مجبور به فرود اضطراری در تبریز شد.

به گفته مسافران این پرواز، هواپیمای شرکت معراج قرار بود ساعت 9 صبح به سمت تهران پرواز کند، اما به دلیل خطای فنی و عدم سوخت گیری در استانبول، تنها پس از 8 ساعت و پس از 1 ساعت اجازه پرواز داده شد. . . ، مجبور به فرودگاه می شود. شهدای غیرنظامی تبریز برای سوخت گیری فرود اضطراری کنند.

به گفته مسافران این پرواز، ترکیه به ایرلاین سوخت رسانی نکرده است.

روز گذشته پرواز یکی از ایرلاین ها در مسیر مشهد – استانبول پس از 9 ساعت اجازه پرواز به استانبول را گرفت.