تارا کریمی شریک زندگی رضا رویگری: دلم شکست. به همین دلیل مسکن‌ام راضی نیستم | موسیقی به شوخی‌های رضا لازم ندارمهمشهری تحت وب: ساعت شب قبلی ویدئویی به همین دلیل رضا رویگری در داخل دنیای آنلاین ما چاپ شده شد کدام ممکن است او می رود را در داخل محل اقامت سالمندان کهریزک آرم می‌دهند. او می رود {در این} ویدئو به همین دلیل بینندگان تقاضا پشتیبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید طلب حلالیت می‌تدریجی. چندماه پیش اظهار داشت‌وگویی همراه خود شریک زندگی رضا مشارکت در شد کدام ممکن است فاز‌هایی به همین دلیل آن قرار است را در داخل یکپارچه می‌خوانید:

احتمالاً خیلی قضاوتها دانستن درباره دارید شد. به همین دلیل روزی کدام ممکن است همراه خود آقای رویگری عروسی کردید، خیلی‌ها واقعاً احساس کردند… خیلی صحبت‌ها شد… نه…

شنیده ام!

احتمالاً {خودت} به طور قابل توجهی بهتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصولاً به همین دلیل من می روم شنیده باشی کدام ممکن است فلانی به پول نقد همراه خود این آقا عروسی کرده است.

مطمئنا…

کجای این طعنه‌ها دلتان را شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناراحت می‌تدریجی کدام ممکن است مثلاً به خودتان اطلاع دهید خواه یا نه من می روم مستحق این اتفاقم است؟

احتمالاً بگویم همه شما اش. مطمئنا… حرف‌هایی کدام ممکن است می‌شنیدم حرف‌های قشنگی نبود. در داخل کنارش تعدادی از آدم‌ها هم بوده اند کدام ممکن است به همین دلیل شعور را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه من می روم بوده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود واقعاً احساس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف‌هایی کدام ممکن است می‌زدند، باعث دلگرلی می‌شدند. آنها خواهند شد به من می روم احترام می‌گذاشتند. حتی همراه خود به نظر می رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی همراه خود گفتار مطمئن بود. با این وجود برخی اعضای خانواده هم بوده اند کدام ممکن است همراه خود طعنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرف مرا مورد انتخاب کردن قرار دادند. خیلی صحبت‌ها کدام ممکن است وقتی می‌شنیدم ناراحت می‌شدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود رضا درمیان می‌گفتم بايد را نمی‌شناسند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌دانند بايد چطوری است.

به هر طریقی به همین دلیل بیرون از در دختری شدید نوجوان، جدا هنرمندی کدام ممکن است 43 12 ماه به همین دلیل خودش عظیم‌تر است، احتمالاً جذاب نباشد، حالا به تذکر می‌رسد کدام ممکن است خوب زوج در امتداد طرف یکدیگرند… مانده ام را انتخاب کنید و انتخاب کنید من حتی دارم مسکن ام را میکنم.

الان خوشحالید؟

به همین دلیل چی؟

به همین دلیل زندگیتان؟

جعلی است بگویم خوشحالم، چون {شرایط} خیلی سختی را می‌گذرانم. به همین دلیل همه شما لحاظ

طراح لباس مجلسی هستید؟

مطمئنا، طراح لباس مجلسی.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارید هم {کار} می کنید؟

مطمئنا از قبلً درس می‌خواندم. ایران کدام ممکن است نبودم منطقه مکاترونیک می‌خواندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد کدام ممکن است آمدم همین جا بعد به همین دلیل ازدواجم همین اتفاق‌ها کدام ممکن است برایم افتاد کدام ممکن است یکپارچه تحصیل بدهم نشد. انشاالله فرصتی باشد یا نباشد، این {کار} را خواهم کرد.

دارید معمولاً به همین دلیل شوخطبعی آقا رضا این {حرکت} را می‌کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مثلاً می‌گویید این 9 (دستتان را روی {پیشانی}‌تان می‌پذیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرتان را در جهت چپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید راست تکان می‌دهید.) چند قبلی وقت است کدام ممکن است این {حرکت} در داخل آرام مسکن است؟

به همین دلیل اولش.

کلاً به همین دلیل اولش؟

از قبلً کدام ممکن است خیلی حرص می خوردم چون از هر نظرً همراه خود فضای رضا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن قرار است شوخی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالت هایش شناخته شده نبودم. برای اینکه خوب مواقع خوب چیزهایی را می‌گفتم کدام ممکن است واقعاً خجالت می‌کشیدم. بعد دیدم 9، مانکن رضا این شکلی است کدام ممکن است شوخ طبع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به جایش خوب حرف‌هایی می‌زند کدام ممکن است کنجکاو است. این‌ها عملکرد‌های {اخلاقی} اوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً من می روم هم خیلی بهتری به این‌طبع‌ها شوم کدام ممکن است نمی‌مانم. با این وجود مردمان رفیق دارند.

اگر صحبتی همراه خود مردمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دنبال کنندگان آقای رویگری دارید، {تصمیم بگیرید}؟

صحبت خاصم اینجا است کدام ممکن است قدر هم را بدانیم. به همان اندازه زمانی کدام ممکن است هستیم قدر هم را بدانیم.