تاتا موتورز رقیبی برای تسلا می‌سازد | {حرکت} تحت تأثیر قرار دادن‌آسای هندی‌ها در داخل خودروسازیبه گزارش همشهری وب مبتنی بر را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل به دلیل خبرگزاری رویترز، این شرکت کردن رویدادی در داخل بمبئی ذکر شد کدام ممکن است اولیه خودروهایی کدام ممکن است همراه خود بهره مندی از پلتفرم اخیر بازسازی شده اند، در داخل 12 ماه ۲۰۲۵ تهیه می شوند.

تاتا در داخل دردسر است به همان اندازه شخصی را در امتداد طرف سازان جهان قرار دهد کدام ممکن است خودروها را برای ایجاد اتومبیل {الکتریکی} (EVs) سرمایه‌گذاری تنبل منجر به تنظیم آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کاهش کربن شود.

{در حال حاضر} مانکن ۳ تسلا می‌‌تواند بیش به دلیل ۵۰۰ کیلومتر مسافت را همراه خود عالی موارد هزینه فشرده تنبل.

چندراسکاران، رئیس نمایندگی تاتا موتورز ذکر شد: «تمام سرمایه‌گذاری‌های استراتژیک را کدام ممکن است 9 تنها واقعی برای پذیرش تسریع، کمی برای مدیریت کامل این {حرکت} است، مشارکت در داد. عملکرد ما اینجا است کدام ممکن است در پایان جهان شود.»

تهیه خودروهای {برقی} در داخل اصل {کار} نارندرا مودی، نخست وزیر هند برای به کاهش میزان کربن دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشرفته ترین و پیشرفته ترین او می رود را به دلار آمریکا مشوق می دهد برای ایجاد خودروهای {برقی} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجزای قرار است به آنها بروند در داخل محل {ارائه می دهد}.

به همان اندازه 12 ماه ۲۰۳۰، هند می‌خواهد مانکن‌های {الکتریکی} ۳۰ شانس به دلیل کامل تخلیه {خودرو} را تشکیل دهند. چندراسکاران ذکر شد کدام ممکن است حساب کردن دارد به همان اندازه موتورز به همان اندازه 12 ماه ۲۰۳۰ به دلیل عملکرد ۳۰ درصدی با بیرون فراهم کردن ارقام فراتر رود.

خواهد شد تاتا حساب کردن تأمین هر سال خودروهای {برقی} را در داخل 12 ماه پولی جاری به ۸۰ هزار سیستم می دهد کدام ممکن است آرم دهنده پیشرفت 4 برابری نسبت به 12 ماه در گذشته است.

تا حد زیادی بیاموزید:

12 ماه قبلی، این نمایندگی معرفی شد کدام ممکن است آرزو دارد ۱۰ مانکن EV را به همان اندازه مارس ۲۰۲۶ تهیه تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود ۲ میلیارد دلار آمریکا در داخل ساختار اخیر {خودرو}، فناوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیرساخت‌های {مرتبط} سرمایه‌گذاری تنبل.