بلوز {گلف} در برابر این بلوز پولو: تمایز {چیست}؟

بلوز‌های {گلف} قابل دریافت موجود در بازار امروزه دارای سینه‌های جادارتر، بازوهای عظیم‌تر، آستین‌های بلندتر به همان اندازه آرنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید دم بلوز بلندتر هستند. مشخصه های عظیم باعث {آزادی} {حرکت} در داخل حین {حرکت} {گلف} می تواند.

چرخ دنده سرماخوردگی همراه خود آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوا به همین دلیل 100٪ پلی استر نوسازی شده است تا زمانی که شما می توانید را در داخل روزهای خوب و دنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنک . در موضوع فناوری {حذف} رطوبت، این ماده عرق را به همین دلیل منافذ و پوست می توانید داشته باشید در اطراف می تنبل به همان اندازه می توانید داشته باشید را خشک نگه دارد. هنگامی کدام ممکن است منافذ و پوست می توانید داشته باشید خشک است، البته است واقعاً احساس خنکی می کنید. محافظت آنتی باکتریال به دفع بوی بدن ما پشتیبانی می تنبل. اگر آماده زیادی به عرق کردن دارید، بسیاری از اینها چرخ دنده را از نزدیک قابل توصیه می کنم. به همین دلیل چرخ دنده 100% پنبه ای برای بلوز {گلف} شخصی دوری کنید در نتیجه هنگامی تخصصی ایجاد می کند تأثیر عرق هر دو باران {مرطوب} می تواند، تلنگر می توانید داشته باشید را {محدود} می تنبل.

برای {راحتی} تا حد زیادی، در میان تولیدکنندگان معادل آدیداس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایزد، برچسب بعد شخصی را برای {راحتی} خیلی کمتر پشت گردن قرار می دهند. همه شما منصفانه بلوز {گلف} داشته اند کدام ممکن است برچسب بعد آن قرار است به نادرست ساییده شده است. خرد کردن آن قرار است کمکی {نمی کند}، به ساده آن قرار است را جدی تر می تنبل. بعد سعی می کنی آن قرار است را بچسبانی، {مدتی} واقعاً کار می کند به همان اندازه نوار بیفتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر در داخل مشابه سناریو قرار می گیری. همراه خود برچسب اخیر با بیرون برچسب به هیچ وجه این مسئله را ندارید.

چرخ دنده جدیدی کدام ممکن است اکنون {تولید کنندگان} استفاده بیشتر از می کنند، تعیین کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {راحتی} شخصی را برای بارهای شستشوها نگه داشتن می کنند. اشعه ماوراء بنفش خورشیدی به بعد پنبه 100٪ با کیفیت حرفه ای ممکن است را فرسوده {نمی کند}. این بلوز‌ها ناشی از قرار کلاچ در داخل {زیر} نور روز معمولاً در داخل احاطه یقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نواحی شانه‌ها فرسوده می‌شوند. این به طور قابل توجهی برای سایه های {تیره} تر قابل اعتماد است.

بلوز های پایه پایه در داخل نیمه سینه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آستین تا حدودی کوچکتر هستند. آستین ها به همان اندازه نیمه به همان اندازه دوسر بازو می رسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید دهانه های بازو کوچکتر است. اگر بخواهید هنگام تفریحی {گلف} آن قرار است را بپوشید، این مشخصه ها می توانند تاب {گلف} می توانید داشته باشید را تا حدودی {محدود} کنند. برای {راحتی} تا حد زیادی به بلوز {گلف} بچسبید.

2 شکل از نه به همین دلیل تی شرت های یقه دار ممکن است وجود داشته باشد که قادر خواهید بود {انتخاب کنید}. چوگان Custom Fit در داخل نیمه سینه {باریک} تر است، آستین های نیاز به تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید دم بلوز نیاز به تری دارد. چوگان {باریک} دارای {باریک} ترین سینه در داخل بین این 2 است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای قرار کلاچ در داخل آن قرار است ساخته نشده است. {هر} دوی این مانکن‌ها به خوبی {زیر} منصفانه کت اسپرت می‌پوشند، با این وجود برای منصفانه در اطراف {گلف} قابل توصیه نمی‌شوند.

هم بلوز {گلف} را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بلوز یقه‌دار به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا زمانی که شما می توانید را روی لینک‌ها هر دو در داخل حیاط پشتی BBQ سرماخوردگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرام نگه دارند.

من می روم در میان تمایز های ممکن است را {برجسته} کرده ام، متعاقباً امیدواریم اکنون داده ها بیشتری کمک خواهد کرد که شما {خرید} موارد زیر شخصی داشته باشید.