بلندپایه‌ترین هیأت‌یانکی در داخل کی‌یف| رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در داخل همراه خود زلنسکی دیدار کردبه گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به همین دلیل الجزیره پلوسی کدام ممکن است به همین دلیل معاون رئیسجمهور آمریکا در داخل سلسله مراتب جانشینی رئیسجمهور آمریکا است. ملت در داخل مواجهه همراه خود روسیه است.

پلوسی به ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اظهار داشت: «ما برای تشکر به همین دلیل دارید به نبرد‌تان برای {آزادی} همراه خود دارید دیدار می‌کنم… بالا ما اینجا است کدام ممکن است این نبرد در امتداد طرف دارید باشد یا نباشد.»

«هیات تصویر ما به کی‌یف بازدید کرده‌اند به همان اندازه پیامی با بیرون پارادوکس را به همه شما جهان بفرستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باز بفرستند: آمریکا محکم در امتداد طرف افراد می‌آیستد. ما به همان اندازه هنگام پیروزی در امتداد طرف دارید هستیم.»

پلوسی حتی می تواند اظهار داشت کدام ممکن است «تهاجم شریرانه» ولادیمیر پوتین،‌جمهور روسیه به رئیس جمهور را محکوم می‌تنبل.

مسکو می‌گوید {در حال حاضر} «عملیات ویژه ارتش» برای خلع‌سلاح شکست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نابود کردن نیروهای سراسری‌گرای ضد روس تحرک‌شده بوسیله غرب است. کشورهای غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حامیان می‌گویند روسیه نبرد تجاوزگرانه‌های یکجانبه‌ای را به بهترین راه انداخته است.

زلنسکی در داخل {پاسخ} در داخل توییتر به همین دلیل آمریکا به «پشتیبانی به ایمنی به همین دلیل تمامیت ارضی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلمروی ملت ملت» تشکر کرد.

این هیأت مجلس نمایندگان آمریکا کدام ممکن است با بیرون گفتن حضور پایتخت نشینان، سفرش را به جنوب شرق لهستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل ورشو، پایتخت لهستان شکسته نشده داد به همان اندازه در داخل آنجا همراه خود آندژی دودا، رئیس‌جمهور این ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر افسران لهستانی دیدار کنند.

لهستان بیش به همین دلیل 1،000،000 آواره منطقه ای را به همین دلیل {حمله} به روسیه در داخل ۲۴ فوریه (۵ اسفند) پذیرفته است.

جون هفته پیش عالی معامله بسته ۳۳ میلیارد دلاری را برای مقابله را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت به همین دلیل عالی سریع کرد. او می رود حتی می تواند رهنمودهای قانونی مقرون به صرفه را سریع می‌تنبل کدام ممکن است می‌تواند به همین دلیل دارایی‌های تجملی اولیگارش‌های روسیه برای جبران {آسیب}‌های داخل در داخل نبرد را می‌دهد استفاده بیشتر از تنبل.

در برابر این سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه اظهار داشت اگر آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتو به بالا نبرد علاقه مند به دارند، نیاز به تجهیز ارتش را مشارکت در دهند.