بغداد: ایران نیازهای گاز ما را درک می کندبه گزارش همشهری آنلاین، احمد موسی سخنگوی وزارت برق عراق در گفت و گو با خبرگزاری رسمی عراق (WAA) گفت: وزارت برق عراق برای افزایش صادرات با طرف ایرانی در تماس بوده است.ایرانی صادرات گاز به کشور برای فعال سازی نیروگاه ها اکنون صادرات به 40 میلیون متر مکعب در روز افزایش یافته است.

وی گفت: عراق در حال رایزنی با طرف ایرانی برای افزایش تدریجی صادرات گاز است و طرف ایرانی نیازهای عراق را به خوبی درک می کند.

احمد موسی گفت: ما در حال حاضر بین 50 تا 55 متر مکعب گاز ایران نیاز داریم و امیدواریم از طریق تماس و رایزنی با ایران به این مهم برسیم.

بر اساس گزارش ها، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت اخیرا در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت: کل درآمد حاصل از صادرات گاز به عراق و ترکیه در سال 1999 بالغ بر یک میلیارد دلار بوده است. 1.6 میلیارد

علی بهادری جهرمی افزود: این رویداد از این جهت که منتظر تصمیم دیگران و انرژی مثبت دیپلماتیک نبود، مایه خیر و برکت بود.