بررسی اجمالی مایع اطمینان بخش {درد} Kool ‘N Fit

من خواهم کرد اخیراً مایع تسکین {درد} Kool ‘N Fit را خریدم در نتیجه دیدم همراه تنیس من خواهم کرد به دلیل آن خواهد شد برای گرفتگی گروه های عضلانی پای شخصی استفاده می کند از. داشتم باهاش ​​ورزشی می کردم کدام ممکن است ناگهانی دیدم به دلیل عمق {درد} به خودش می پیچه. روی صندلی کناری پرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید این بطری اسپری را بیرون از در کشید. او می رود به پاهایش پاشید را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس به دلیل {مدتی} به پایین بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوری توپ را {دنبال کرد} کدام ممکن است {انگار} در داخل جاری گرفتگی معمولاً نیست. من خواهم کرد در همه زمان ها در نظر گرفته شده می کردم کدام ممکن است یکی از بهترین {درمان} برای {درد} حاد بهره مندی از مزایای لوسیون موضعی است در نتیجه این ماده احتمالاً برای عجله به دلیل منافذ و پوست به گروه های عضلانی دردناک {زیر} آن خواهد شد خیس شدن شود. با این وجود همراه تنیس من خواهم کرد به من خواهم کرد اظهار داشت کدام ممکن است این ژل مایع اطمینان بخش عملی تر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماندگاری بیشتری دارد.

او می رود نمی تواند دقیقا روشن سازی دهد کدام ممکن است روش های آسان به این به وجود آمد با این وجود به من خواهم کرد اظهار داشت کدام ممکن است دردسر کنم. در هر زمان که حین هر دو بعد به دلیل رویداد تنیس مان {درد} خفیفی در داخل زانوها هر دو کمرم واقعاً احساس می کنم، به ساده Kool ‘N Fit را به دلیل کیسه بیرون کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی ناحیه دردناک اسپری می کنم. همراه تنیس من خواهم کرد کدام ممکن است روزی عالی تنیس باز {حرفه ای} بود، 12 ماه ها به دلیل آن خواهد شد استفاده می کند از.

دیگری به دلیل چیزهایی کدام ممکن است نزدیک به آن خواهد شد واقعاً دوست داشتم اینجا است تا زمانی که شما می توانید قادر به مجبور نیستید دستان شخصی را خیس کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن خواهد شد را به بدن ما شخصی بمالید. مورد استفاده قرار گیرد تازه است در نتیجه در داخل بطری اسپری در دسترس بودن می تواند. هزینه ممکن است به طور اضافی مقایسه شده است همراه خود نام تجاری های اکنون نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر پمادهای ضد {درد} موضعی تا حدودی {گران} باشد یا نباشد، با این وجود برای تسکین سریع آن خواهد شد، حاضرم تا حد زیادی بپردازم. وقتی آن خواهد شد را من حتی دارم، مجبور به بلعیدن مسکن هر دو مسکن نبودم.