برای محافظت از پاها و پاها در حین کار

کارکنانی که در نزدیکی مواد در حال غلتیدن یا افتادن کار می کنند در معرض آسیب پا یا پا هستند. برای جلوگیری از آسیب جدی باید از کفش مناسب و محافظ پا استفاده کنید. برخی از محیط های کاری حاوی مواد گرم، سمی یا خورنده هستند. هنگامی که کارگران با این مواد خطرناک کار می کنند، باید از تجهیزات حفاظتی استفاده کنند. لباس های ایمنی هنگام کار در محیط های خطرناک برجسته می شوند. آنها در برابر برخی خطرات و تا حدی محافظت می کنند.

هنگامی که پای کارگر در معرض شوک الکتریکی قرار می گیرد، پوشیدن کفش های غیر رسانا اجتناب ناپذیر است. ماهیت خطرات ممکن است از مکانی به مکان دیگر متفاوت باشد. شایع ترین خطراتی که می تواند باعث آسیب پا شود عبارتند از جرقه، اشیاء متحرک، مواد شیمیایی، خاک، مایعات داغ و غیره. شرایطی که کارگر باید از محافظ پا یا پا استفاده کند عبارتند از:

  • مواد یا ماشین آلات سنگینی که می توانند غلت بزنند یا روی پای کارگر بیفتند

  • اشیاء لبه تیز مانند ماشین های بدون محافظ، میخ، ابزار و غیره.

  • فلز مذاب که می تواند روی پاها یا پاها پاشیده شود

  • سطوح لغزنده یا مرطوب

  • خطرات الکتریکی

کارفرمایان باید یک طرح ایمنی ایجاد کنند که به طور کامل خطرات موجود را شناسایی کرده و اقدامات ایمنی را پیشنهاد کند. لباس ها و تجهیزات حفاظتی باید بر اساس ماهیت خطر بالقوه طراحی و ارائه شوند. به عنوان مثال، کفش های ایمنی باید حداقل استانداردهای فشرده سازی و عملکرد را داشته باشند. ما می توانیم انواع کفش را پیدا کنیم. با این حال، مطمئن شوید که کفشی که انتخاب می‌کنید از شما در برابر خطرات در محل کار محافظت می‌کند.

لباس‌های ایمنی مانند روپوش و شن‌پوش برای کارگرانی که باید از خود در برابر آلودگی، مواد شیمیایی و مواد داغ محافظت کنند، مناسب است. وقتی خطرات محدود به جرقه و گرما باشد، روپوش ضد شعله انتخاب خوبی است. می تواند بیشتر بدن را از بازوها تا پاها محافظت کند. خطرات محل کار که ممکن است به لباس های ایمنی نیاز داشته باشد عبارتند از: درجه حرارت بالا، آب و هوای نامناسب، پاشش فلز، اسپری، ضربه یا نفوذ، زباله و غیره. افرادی که وظایف آزمایشگاهی خود را انجام می دهند باید محافظ پا و پا برای جلوگیری از پاشش مواد شیمیایی استفاده کنند.

تجهیزات حفاظتی می تواند سازشی بین ایمنی و راحتی باشد. محافظت بیش از حد می تواند آزادی حرکت را محدود کند و کار را ناراحت کند. با این حال، لباس های متناسب با اندازه و نیازهای شما، می تواند راحتی و محافظت را برای شما فراهم کند. البته، لباس کار ایمنی محافظت محدودی را ارائه می دهد. اگر محل کار شما دچار پاشش اسید هیدروکلریک است، توصیه نمی شود که فقط به لباس اعتماد کنید. وسایل ایمنی خود را با دقت انتخاب کنید و عاقلانه از آن استفاده کنید.