بدترین تمرین برای شانه

upright row یا بالا آوردن دمبل یا هالتر 

این حرکت که یکی از حرکات مخصوص به شانه می‌باشد، می‌تواند باعث ایجاد آسیب جدی به شانه‌های شما شود چرا؟ 

با انجام این حرکت وضعیت شانه‌های شما در حالت چرخش درونی قرار می‌گیرد. برای درک بهتر این موقعیت دست‌های خود را به طرفین بلند کرده  و سپس مچ خود را بچرخانید بطوریکه مثلا می‌خواهید یک لیوان آب را به زمین بریزید، شانه شما در این حالت در چرخش داخلی قرار گرفته است. چرخش داخلی به خودی خود مشکلی ندارد و مشکل جایی بوجود می‌آید که شما با یک وزنه سنگین به تاندون‌های شانه نیروی مضاعف وارد می‌کنید و باعث پدید‌ه‌ای به نام گیرافتادگی شانه shoulder impingement می‌شوید. این پدیده شاید در کوتاه مدت باعث ایجاد درد یا آسیب نشود ولی در دراز مدت می‌تواند موجب آسیب دیدگی تاندون و عوارض برگشت ناپذیر شود

منبع متن: bodybuilding.com

دیدگاهتان را بنویسید