ببینید | کنایه‌های اقتصادی سنگین جناب خان به پراید ۲۰۰ میلیون تومان و وضعیت در خندوانه


بخشی از مجموعه تلویزیونی خندوانه را که در آن جناب خان از وضعیت اقتصادی موجود شکایت کرد ببینید.

جناب خان - خندوانه

برچسب‌ها