ببینید| پاس گل نامشخص به رقیب خبرساز شد | احضار سریع مدافع را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم مس به فدراسیون {فوتبال}به گزارش همشهری‌اینترنت پیروزی عالی بر a 0 مس کرمان در برابر این شاهین شهرداری بوشهر در داخل هفته بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {هفتم} لیگ دسته اول {فوتبال} باعث شد کدام ممکن است بردیگر حراست فدراسیون {فوتبال} نسبت به این گل سه امتیازی ظریف شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجزیه و تحلیل نزدیک به نتیجه نهایی این {مسابقه} را تحریک کردن کرد. در داخل صحنه گل فیلمش در داخل {زیر} قابل بیانیه است صالح غلامی مدافع شاهین در داخل {دقیقه} 68 به تماشای مسکرمان مشابه با پاس گل می دهد. دلیل این است علت این شرکت کننده را انتخاب کنید و انتخاب کنید محمود استراحت معلم نیروی کار شاهین به حراست فدراسیون {فوتبال} احضار شده‌اند.