ببینید | واکنش الهام چرخنده به ویدئو وایرال شده سلام نظامی‌اشبه گزارش همشهری آنلاین، همزمان با همایش بزرگ سلام فرمانده در تهران ویدئویی از الهام چرخنده در شبکه های اجتماعی وایرال شد. پس از پخش این ویدئو الهام چرخنده با انتشار توضیحاتی در قالب ویدئو به این تصاویر واکنش نشان داد و درباره زمان و مکان برگزاری این توضیحاتی داد.

در ادامه ویدئویی را می‌بینید که الهام چرخنده پس از توضیحات خود منتشر کرد: