ببینید | نبردی گربه دم و مار زنگی کوتاه


یک گربه دم کوتاه، نبردی دیدنی با مار زنگی داشت. در فیلمی کوتاه، لحظه درگیری مار زنگی و گربه دم کوتاه را مشاهده می کنید.

مار زنگی

برچسب‌ها

رژیم لاغری سریع