ببینید | مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی غیرقانونی است | روح و روان صدها هزار داوطلب برهم خوردهبه گزارش همشهری آنلاین، کوچکی‌نژاد گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ورود به قانون را ندارد؛ آخرینا مصوبه ای درباره کنکور که روح و روان صدها هزار داوطلب و خانواده آنها را به هم زده است. اثر معدل در کنکور کاملاً شفاف است ولی این شورا از دروس را حذف کرده که خلاف قانون است. باید از مجلس دفاع شود حق این است که ما قانونی را در مجلس وقت می گذاریم و تصویب می کنیم و شورای نگهبان تایید می کند، شورای عالی انقلاب فرهنگی این مصوبه را باطل و یک مصوبه غیرکارشناسی و غیرقانونی را تصویب کند. همکاران ما طرح دوفوریتی را آماده کردند که می‌توانم تذکر بدهم که این تصمیم را بگیرد یا ملغی کند.

رژیم لاغری سریع