ببینید | شهروند ایرانی که برای خریدی‌ها کفش نظامی تولید می‌کند کیست؟به گزارش همشهری‌آنلاین، امینی پس از شروع حمله نظامی روسیه به منطقه، همراه با خانواده‌اش به نوواگراد والینسکی، شهر کوچکی در نزدیکی کی‌یف رفته است.

رژیم لاغری سریع