ببینید | ریشه گرانی‌های بعدی به روایت معاون رئیس جمهوربه گزارش همشهری آنلاین، مخبر در برنامه تلویزیونی گفت: ما باید سال گذشته آرزوی حذف می‌کردیم، یعنی برای بودجه سال گذشته، هشت میلیون دلار ارز برای کالاهای اساسی در نظر گرفته شده بود که این مقدار در سه ماه اول سال مصرف می‌شد.

او گفت: ما وقتی شروع کردیم در حقیقت هیچ منبعی برای یارانه دادن به کالاهای اساسی نداشتیم. بعلاوه برای اینکه ما بخواهیم را در اختیار نداشته باشیم، منبعی برای زمانی که این را آزاد کردیم -یعنی کالای اساسی را به قیمت روز شروع به خرید و ارائه خدمت به مردم کردیم- منبع و محلی برای جبران این هم نداشتیم.

مخبر گفت: دولت لایحه دو فوریتی به مجلس داد که مجلس با دو فوریت این موضوع مخالفت کرد، یعنی به سال ۱۴۰۰ نمی‌رسید که از این جهت، چیزی دستمان را بگیرد. برنامه با درخواست ریاست جمهوری و محبت رهبری این موضوع حل شد. یعنی رهبری اجازه دادند که تا پایان سال بتوانیم از آرزوی استفاده کنیم.

رئیس جمهور اول جمهوری گفت: بعد از این هم با وجودی که نمی توانم تصمیم بگیرم را حذف کنیم. اولا ذخایر مالی و کالایی به حد کافی نبود. از طرفی، تورم هم یک تورم عادی نبود. همه اینها باعث شد سال گذشته نتوانیم آرزوی حذف کنیم. در سال ۱۴۰۱ در لایحه دولت و هم تصمیمات مجلس چیزی به اسم آرزوی وجود ندارد و باید ما این را حذف کنیم.