ببینید | رقم عجیبی که برای قاتی‌بازی خندوانه بادکنک باد می‌شود و می‌ترکد


هر شب در بخش قاتی‌بازی خندوانه ۱۵۴ بادکنک باد می‌شود و می‌ترکد. با این حساب در ۹ روز ضبط مرحله اول این مسابقه ۱۳۸۶ بادکنک می‌ترکد.

قاتی‌بازی خندوانه - بادکنک

برچسب‌ها