ببینید | رأی ویلموتس آسیب دیده می‌شود | وعده عظیم در کنترل حقوقی فدراسیون {فوتبال}به گزارش همشهری وب مبتنی بر، او می رود {در این} خصوص اظهار داشت: چون آن است از قبل هم آموزش داده شده است‌ام قطعا CAS نمی‌تواند مشابه رأی را تایید تدریجی چرا کدام ممکن است رأیی کدام ممکن است از قبل در داخل کمیته انضباطی فیفا صادر شد رأی عادلانه ای نبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویلموتس هم به دلیل لحاظ عرفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم به دلیل لحاظ قراردادی مستحق اکتسابی آن خواهد شد مبلغ نباید باشد.