ببینید | ذکری که مرده را زنده کرد | روایت تجربه نزدیک به مرگ در برنامه زندگی پس از زندگی


روایت تجربه نزدیک به مرگی را که در ویدئو زیر می‌بینید در زندگی پس از شبکه ۴ تلویزیون پخش می‌شود.

دعا - ذکر - مناجات

برچسب‌ها