ببینید | تمام یارانه های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزارتومانی وریز شد. حسابتان را چک کنیدبه گزارش همشهری آنلاین، مدیر روابط عمومی بانک مرکزی گفت: تا ساعت 3 صبح تمام یارانه‌ها به جز یک یا دو بانک که بر اساس بانک‌های مرکزی هستند، انجام می‌شود، این دو بانک هم واریزی، پیامک را در ساعت 5 ارسال می‌کنند.

رژیم لاغری سریع