ببینید | انقلاب: رهبر اعتراض به حق بوده است


رهبر انقلاب، امروز در دیدار با جمعی از جمعی از اعضای گروه: در مواردی که جمع شدند، اعتراض‌شان به حق بوده است. کارخانه‌ها را به یک نفر واگذار کنید. او به جای اینکه کارخانه را مدیریت کند، ابزارهایش را می‌فروشد، کارگران را بیرون می‌کند، زمینش را مثلا هتل می‌خواهد بسازد! در این اعتراضها هم همیشه کار مرز را با دشمن مشخص کردند

دیداران رهبرقلاب با کارگر

برچسب‌ها

رژیم لاغری سریع