ببینید | امضاهای طلایی در شهرداری به صفر می‌رسد
علیرضا زاکانی، شهردار تهران درباره سامانه شفافیت، گفت: تمام امور شهرداری از خرید، فروش، پروژه، بررسی دادگستری و … به سمت شفافیت پیش می‌رود تا از طریق سامانه‌ها امضای طلایی در شهرداری به صفر سوق داده شود. مجموعه‌ای که در ابتدای خرداد افتتاح می‌شود تا شفافیت، و ارتباط‌های ارتباطی با امنیت آغاز می‌شود.

رژیم لاغری سریع