با دیدن به مهسا امینی شوک روحی و روانی وارد کردند چرا پلیس عذرخواهی نکرد؟به گزارش همشهری آنلاین، بخشی از سخنان عماد افروغ، عضو شورای فرهنگ عمومی کشور و استاد جامعه شناسی دانشگاه تربیت مدرس، در مراسم افتتاحیه مسابقه ملی «مناظره های دانشجویی» ایران برای یازدهمین دوره برگزار شد. زمان به شرح زیر

این حادثه باعث خشم و اعتراض در شهر شد اما نه جنبش، هر جا که این اتفاق افتاد مردم در فرانسه، بریتانیا، آمریکا، سوئد، یونان و ترکیه به خیابان‌ها ریختند.

خشم این شهر مانعی دارد که باید به آن رسیدگی شود. ما مفهومی به نام رابطه قدرت و مسئولیت داریم. همه قدرت و مسئولیت دارند. حال سوال اینجاست که مسئول مرگ مهسا امینی کیست؟

این موضوع دیگر نیازی به تشکیل کمیته ها و کمیته ها ندارد. آیا می خواهیم ثابت کنیم که او ضربه مغزی شده است؟

گفتم این زن 22 سال عمر کرد چرا به محض اینکه گشت اسکورت او را گرفت و سوار ماشین کرد جان داد… چه کسی این شوک روحی و روانی را ایجاد کرده و چه کسی مسئول آن است؟ به پلیس گفتم. ما بارها و بدون عذرخواهی گفته ایم که در این مورد مصاحبه کرده ایم.

من یک بحث علمی داشتم نه احساسی و سیاسی. گفتم مهسا امینی قبل از اینکه گشت ارشاد او را بگیرد زنده بود. به هر حال مریض شد. گزارشی که می دهید؟