باغ های شمال تهران حفاظت شده استبه گزارش همشهری آنلاین، معاون خدمات شهری و زیست محیطی منطقه یک در این خصوص گفت: این اقدام در نیاوران، نگین، نور، نفس، میدان نیاوران، جمشیدیه، لوان، گل آذین، البرز، قیطریه، باغ فردوس انجام می شود. ، امید، “مهر، گلستان، بابک، پاشازهری، کلهری، شبتاب، هفتم تیر، 22 بهمن، امام علی، خانواده و … در دو هفته گذشته انجام شد.”

ˈافشین خدامیˈ افزود: تقدیس سایر پارک های منطقه نیز در حال انجام است.