بازیگران {نمایش} اخیر کوشک جلالی راه اندازی شد شدندبه گزارش همشهری اینترنت، علیرضا کوشک‌جلالی، خالق، مترجم، مدرس را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر کارگردان معنی به دارد، {جدیدترین} تأثیر شخصی را در داخل خرداد، در داخل یکی در همه تماشاخانه‌های کلان شهر تهران روی صحنه ببرد. وی {در این} {نمایش} نوشته مایکل فرین کدام ممکن است «{جنون} محض» عنوان دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمدی برگزیده شده 12 ماه ۱۹۸۲ پادشاهی متحد است، به دلیل حضور الهام پاوه‌نژاد، دیبا زاهدی، صدف اسپهبدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الهه فرازمند بهره می‌برد.

به دلیل جمله آثاری کدام ممکن است پیش به دلیل این، شیفته این کارگردان در داخل ایران تحمیل می تواند، می توانم به «مسخ»، «پستچی پابلو نرودا»، «بازرس»، «موسیو ابراهیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلهای قرآن» (یکی از بهترین) تحمیل در داخل سال۱۳۸۶، به دلیل طرف صفحه بحث داوران محل اقامت تئاتر، {دعوت} شده به کلان شهر کلنِ آلمان۲۰۱۷)، «راهزنان» ({دعوت} به یکی در همه معتبرترین فستیوال های در سراسر جهان آلمان -فستیوال شیلر در داخل 12 ماه ۱۳۹۲)، «خدای کشتار»، «روبینسون کروزو» ( یکی از بهترین تحمیل در داخل چهارچوب مسابقه فجر، استان خراسان رضوی، تحمیل در داخل فسیوال‌های بین‌المللی آلمان (کلن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منهایم)، ترکیه، بوسنی هرزگوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قزاقستان، «در داخل حساب کردن آدولف» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «آرت» شناسایی شد. این خالق همراه خود تخصص تئاتر، برای نمایشنامه «فوت {برهنه}، لخت، قلبی در داخل مشت» جایزه نمایشنامه نویسی آلمان را اکتسابی کرد.

پیش به دلیل این حضور، حمیدرضا علی‌نژاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هاتف کلاته شناخته شده به عنوان تولید‌کننده، بهزاد جاودان‌شخص شناخته شده به عنوان قالب مجری، امیر قالیچی سرپرست روابط پایه، امیر پارسائیان مهر سرپرست امور رسانه در داخل {نمایش} {جنون} محض برداشتن شد.