بازنشستگان بخوانند | خبر مهم وزیر کار درباره میزان افزایش حقوقبه گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، حجت‌الله عبدالملکی وزیر، کار و رفاه اجتماعی در برنامه شبکه خبر با بیان افزایش حقوق بازنشستگان با افزایش حقوق، تصمیم‌گیری‌ها، گفت: این افزایش در وزارتخانه انجام شده است و برای تصویب نهایی به هیأت دولت ارسال کرده‌ایم.

قرار است در جلسات آینده خود این افزایش را بررسی و قبول کند، در حالی که بازنشستگان کارکنان اجتماعی، حدود ۴ میلیون نفر هستند که با احتساب خانواده‌های آنها، ۱۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.

سال گذشته در شورای عالی کار و هیأت امنای سازمان اجتماعی اجتماعی برای سطوح مختلف حقوق بازنشسته، افزایش ۳۸ درصدی به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است.

سازمان اجتماعی اجتماعی به عنوان بزرگ‌ترین صندوق بازنشستگی ایران از بیش از 50 درصد جمعیت کشور را تحت پوشش قرار داد که بر اساس این تعداد مستمری‌بگیر اصلی این سازمان 4 میلیون و 17 هزار نفر بوده است که افزایش حقوق در سال 14 خواهد بود.