بازنشستگان بخوانند | افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی به مجلس معرفی شدبه گزارش همشهری آنلاین، محمدرضا پورابراهیمی اظهار داشت: آنچه به دنبال آن هستیم کمک به بازنشستگان تامین اجتماعی در رفع مشکلات زندگی و دریافت حقوق مناسب با شرایط مناسب برای آنها، قوانین و مقررات کشور و با رعایت کرامت است. از این عزیزان

وی افزود: امیدواریم با پیگیری های صورت گرفته در کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی، بتوانیم نتایج مثبتی را در این زمینه برای بازنشستگان تامین اجتماعی به دست آوریم.

نماینده مردم کرمان و راور در کنگره انجمن اسلامی افزود: برخی نکات مهم در پرداخت مستمری تامین اجتماعی بسیار حائز اهمیت است. اولین نکته آن چیزی است که در قانون آمده و پیشنهاد می شود، سازمان تامین اجتماعی مستمری آن را تعیین می کند و هیات مدیره و هیات مدیره پس از تایید و تایید، آن را به دولت ارسال می کند و دولت در مقام اجرای مصوبه است.

پورابراهیمی ادامه داد: متن قانون در اصل 96 هم می گوید سازمان تامین اجتماعی موظف به این کار است، بنابراین وظیفه بر عهده آن است.

وی افزود: به نظر می رسد دولت در اجرای حکم نقش دارد و توانایی پذیرش بخشی از آن و اصلاح آن قسمت در قانون دیده نمی شود و موضوع باید توسط دولت گزارش و پرداخت شود. قانونی بودن یا نبودن آن را به نوعی بیان کنید.» دولت این اختیار را دارد که در این مورد تصمیم گیری کند.

وی ادامه داد: آنچه در قانون آمده است پس از تصویب و تصویب در سازمان تامین اجتماعی این موضوع به تصویب هیأت وزیران می رسد و به سازمان تامین اجتماعی و پس از تصویب ادامه داد و بررسی و به دولت ارائه شد. برای تصویب، و بنابراین به نظر می رسد که اقدام دولت نیاز به بازنگری دارد.

نماینده مردم کرمان و راور در شورای مشورتی مسلمین با اشاره به موضوع قانون بودجه 1401 افزود: تصور غلط این است که حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی با حقوق بازنشستگان یکسان است، سایر بازنشستگان در سازمان های دولتی و شرکت های وابسته به آنها. .

وی گفت: این در حالی است که قانون بودجه موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی نیروهای مسلح با استفاده از اعتبارات دولتی را در نظر گرفته است نه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی کشور.

رئیس کمیته اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: حتی این بلاتکلیفی پس از ابلاغ قانون بودجه به وجود آمد و به رایزنی معاون حقوقی شورا انجامید و شورا رسما اعلام کرد که بازنشستگان تامین اجتماعی هستند. نیروهای مسلح و بازنشستگان سازمان این موضوع در قانون بودجه 1401 آمده است و به همین دلیل کاملاً مشخص است و اساساً هیچ تکلیفی در قانون بودجه برای موضوع حقوق بازنشستگی تأمین اجتماعی وجود ندارد.

وی ادامه داد: بودجه بنیاد تامین اجتماعی اساساً ربطی به دولت ندارد و تنها سازمانی است که 23 درصد سهم کارفرمایان و 7 درصد سهم کارکنان در منابع خود است و دولت حتی یک واحد را هم شامل نمی شود. ریال در بودجه کل کشور است. در قانون بودجه یا جاهای دیگر از یک عدد بر اساس تعهدات و بدهی دولت به تامین اجتماعی استفاده کرده ایم.

در نتیجه جنسیت تامین اجتماعی غیردولتی است و منابع آن نیز غیردولتی است و این منابع توسط کارگران و کارفرمایان تامین می شود، کارگران و بازنشستگان امروزی در دوران اشتغال تمام وقت به تعهدات قبلی خود عمل کرده اند. . “

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای ملی افزود: اساساً از آنجایی که منابع آن متعلق به بخش غیردولتی است، تصمیم گیری باید توسط مؤسسان این نهاد یعنی افرادی در مورد مستمری بگیران، کارگران و کارفرمایان اتخاذ شود که تعیین و تعیین کنند. هزینه منابع این سازمان را پرداخت کنید.» یکی از مسائل مهم باید در دولت تصمیم گیری کند.

وی گفت: با توجه به اهمیت این موضوع هفته آینده جلسات تخصصی کمیته را با حضور رئیس سازمان برنامه و بودجه و وزیر تعاون برگزار خواهیم کرد. کار و رفاه اجتماعی و وزیر اقتصاد کمیته اقتصادی شورای اسلامی: اقدامات لازم برای رفع مشکلات تامین اجتماعی بازنشستگان انجام شود.