اینترنت ماهواره‌ای در کدام کشور قابل دریافت است؟ | نقشه ای که پوشش استارلینک را نشان می دهد


به همی آنلاین و به نقل از وب‌سایت ورج، به طور قابل توجهی، شرکت فضایی ایلان می‌گوید که شهر ما را بررسی می‌کند که ماه‌ها برای دریافت دیش‌های خود منتظر می‌مانند، اکنون «فورا» ارسال خواهد شد.

استارلینک تصویری را در توییتر به اشتراک بگذارید که نقشه در دسترس بودن این سرویس را نشان می دهد.

در این نقشه دو دسته بندی کلی وجود دارد: بخش روشن و خاموش. در بخش روشن، با آبی کمرنگ نشان داده شده اند، آنهایی هستند که پوشش قرار دارند. آبی پررنگ هم آن ها هستند که در لیست انتظار قرار دارند. در خاموشی، آنهایی که آبی‌رنگ هستند، خواهند بود که به‌زودی تحت پوشش اینترنت ماهواره‌های استارلینک قرار خواهند گرفت.

اینترنت ماهواره‌ای در کدام کشور قابل دریافت است؟  |  نقشه ای که پوشش استارلینک را نشان می دهد

رژیم لاغری سریع