اولیه فینالیست جام حذفی مصمم بود | صعود شاگردان رحمتی همراه خود موفقیتبه گزارش همشهری‌اینترنت گروه {فوتبال} آلومینیوم اراک در داخل نیمه‌باقی مانده جام حذفی به همین دلیل ساعت ۲۰:۳۰ در داخل ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک به مصاف گروه دسته {دومی} خلیج فارس ماهشهر سر خورد کدام ممکن است {مسابقه} همراه خود نتیجه نهایی منصفانه بر a 0 به درآمد آلومینیوم اراک منجر به. تنها واقعی گل آلومینیوم {در این} تفریحی شرکت کننده حریف به ثمر رسید.

به این سازماندهی آلومینیوم اراک اولیه فینالیست جام حذفی شد. این گروه توانست گروه شگفتی‌ساز خلیج فارس را کدام ممکن است سه گروه لیگ شیوع را {حذف} کرده بود شکست دهد.

اکنون نیست فینالیست رویداد فردا ساعت شب را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد به همین دلیل تفریحی نساجی مازندران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مس کرمان مطمئن ممکن است. حدس و گمان به فینال رویداد ۷ اردیبهشت برگزار شود.