اولین تصاویر تلسکوپ جیمز وب را بشنوید! | درک تصاویر از طریق موسیقیبه گزارش همشهری آنلاین و به نقل از CNET، ناسا به طرفداران فضایی راه جدیدی برای تجربه مشاهدات وب با مجموعه ای از آهنگ ها داده است.

مت روسو، نوازنده و استاد فیزیک در دانشگاه تورنتو که روی این پروژه کار می کرد، می گوید: «موسیقی بر مراکز احساسی ما تأثیر می گذارد. “هدف ما این است که تصاویر و داده های جیمز وب را از طریق صدا قابل درک کنیم و به شنوندگان کمک کنیم تا تصاویر ذهنی خود را ایجاد کنند.”