اهمیت زبان بدن مجری تلویزیون

تلویزیون یک رسانه سمعی و بصری است. حالت و زبان بدن مجری تلویزیون کلید موفقیت برنامه ارائه شده است، زیرا فرد باید با برقراری ارتباط نه تنها با صدا، بلکه از طریق زبان بدن نیز یک برنامه ارائه دهد. باید به خاطر داشت که تلویزیون یک رسانه سمعی و بصری است و از این رو اهمیت زبان بدن نهفته است. اجازه دهید برخی از جنبه های آن را مورد بحث قرار دهیم.

یک مجری تلویزیون مایل ها دورتر از مخاطبان هدف می نشیند. لنگر مربوطه باید از طریق چشم با بیننده مورد نظر ارتباط برقرار کند. چشمان او باید آنچه را که می خواهد بگوید، حتی اگر به صورت شفاهی گفته می شود، منتقل کند. دفعات و زمان تماس چشمی باید به نوع برنامه ارائه شده بستگی داشته باشد. حال و هوای برنامه و همچنین مفهوم باید در نظر گرفته شود.

اهمیت وضعیت بدن هنگام ارائه یک برنامه تلویزیونی بسیار مهم است. بیایید در مورد معنی بحث کنیم.

زبان بدن باید به نوع برنامه ارائه شده بستگی داشته باشد. یک برنامه جدی تر به رفتاری سختگیرانه و قاطعانه نیاز دارد، در حالی که یک برنامه معمولی یا سرگرم کننده را می توان با رفتار معمولی انجام داد. همه چیز را از حالت نشسته یا ایستاده لنگر گرفته تا حرکت ابروها و سایر قسمت های بدن را در بر می گیرد.

دست ها ارتباط زیادی برقرار می کنند. یک برنامه توضیحی تر نیاز به حرکات شدید دست دارد. حرکات دست می تواند نقش تعیین کننده ای در ارائه یک برنامه داشته باشد. به عنوان مثال، حرکات دست یک ویدیو جوکی باید با یک مجری یک کانال تجاری یا یک مجری اخبار سیاسی و غیره متفاوت باشد.

حرکت ابرو مهم است، زیرا حرکت ابروها به‌موقع و به‌موقع، نمایش را تا حد زیادی افزایش می‌دهد.

حالت چهره باید بسته به نوع و شدت برنامه متفاوت باشد و بالعکس.

یک لنگر نیز باید متناسب با موقعیت لباس پوشیده شود. کد لباس باید بسته به نوع برنامه ارائه شده متفاوت باشد.

گویندگی تلویزیون توسط هنرمندان وفاداری مانند اپرا وینفری جاودانه شده است. او یک اسطوره زنده است. بنابراین با حفظ وضعیت و زبان بدن مناسب، یک لنگر می تواند یک برنامه را به ارتفاعات جدیدی برساند.

رژیم لاغری سریع