انتشار پیامک پیدا می کند حجاب به مجری سرشناس | دختر مجری: به دلیل دیدن پیام سرگرم کننده‌ام گرفت | خواستن نمی‌آیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماده را حتما پیگیری می‌کنم!به گزارش همشهری وب مبتنی بر به نقل به دلیل مهر، قالب ناظر کلیدواژه پُرتکرار سالهای فعلی در داخل رسانه‌ها است؛ پیامک‌های قالب ناظر برای رانندگانی انتشار می‌شود خودروی آنها خواهند شد پیدا می کند حجاب رخ دانش باشد یا نباشد.

پلیس می‌گوید به موجب تبصره ماده ۶۳۸ مقررات مجازات اسلامی عدم رعایت حجاب شرعی در داخل منظر عموم مردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل اماکن پایه به دلیل ناحیه بانوان جرم کیفری شمرده می‌شود.

ممکن است حتی بر مقدمه ماده ۴ مقررات ناجا، پلیس حق پیشگیری به دلیل بروز جرم کیفری را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل بخش حجاب در همسایگی، پلیس می‌تواند به دلیل اختیارات این ماده برای پیشگیری به دلیل بروز جرم کیفری استفاده بیشتر از تدریجی.

بر همین مقدمه رعایت حجاب در داخل ملت جمهوری اسلامی خوب مقررات است را انتخاب کنید و انتخاب کنید کل شما ساکنان موظف به اجرای مقررات هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس شناخته شده به عنوان ضابط قضائی در داخل صورت بیانیه جرایم مشهود نیاز به برخورد حرفه ای را متعهد شدن تدریجی.

«{مالک} {خودرو} شماره… در موضوع اینکه در داخل {خودرو} بدست آورده اید جرم کیفری پیدا می کند حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد کمتر از ظرف ۷۲ ساعت برای معامله با به این ماده به پلیس ایمنی {اخلاقی} اقامتگاه شخصی مراجعه فرمایید.»

مژده لواسانی: برخلاف افتخار داشتن چادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساق کف دست برایم پیامک پیدا می کند حجاب به اینجا رسید!

همراه خود تحویل داد ۴ ماه به دلیل سخنان رئیس گروه عقیدتی سیاسی ناجا مبنی بر تعمیر ایرادات قالب ناظر با این وجود افراد همچنان گلایه مند هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدند این پیامک‌ها در داخل محل را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزی برای آنها خواهند شد انتشار می‌شود کدام ممکن است این اشخاص حقیقی از هر نظرً در داخل آن قرار است محل حضور نداشتند!

با این وجود این موارد یکی در همه مجریان صداوسیما به انتشار این پیامک‌ها گلایه مند است؛ مژده لواسانی عصر قبلی در داخل صفحه وب اینستاگرام شخصی نوشت: «استودیوی ابزار ما در داخل محوطه نمایشگاه بین‌المللی هست را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم {هر} عصر همین ساعت ۲۱:۳۰ پیام آمده است به دلیل درگاه {مجاور} تجهیزات گلف انقلاب همراه خود خودرو خودم خیلی خودم وارد نمایشگاه می شوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طبیعتاً همراه خود همین محافظت؛ شالی  {عکس} بیانیه می‌کنید! چادر! ساق کف دست! کنار هم قرار دادن تحمیل!

را انتخاب کنید و انتخاب کنید خب رفیق عزیزی کدام ممکن است این حجاب را پیدا می کند حجاب دیده به نظرم هر دو همراه خود ما شوخی داشته هر دو نیاز به به تخیل و پیش بینی‌سنجی مراجعه تدریجی. وقتی این پیامک برایم به اینجا رسید هم خندیدم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم بابت این کل شما بی دقتی کدام ممکن است روزانه اتفاق می‌افتد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمالاً جریمه‌های زیادی هم در داخل پی دارد تأسف خوردم»

برای یادگیری به دلیل صحت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقم ماجرا همراه خود این مجری تصمیم گرفتیم، مژده لواسانی ضمن اثبات این مطلب ذکر شد: جالبی ماجرا اینجاست کدام ممکن است ساعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی پیامک آمده {درست است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید من می روم دقیقاً در داخل یکسان سطح بوده ام با این وجود حجاب من می روم هیچ ایرادی {نداشت} چرا کدام ممکن است اولاً من می روم محجبه هستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوماً حجابم کاملاً یکسان حجابی بود کدام ممکن است آن قرار است عصر روی آنتن رفتم.

وی افزود: نیاز به مطمئن شود چه افرادی همراه خود چه نیتی این گونه پیامکهای اشتباهی برای مردم انتشار می‌کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً این ماده را به دلیل ۱۹۷ پیگیری می‌کنم.