افزایش قیمت نان سنتی است | گرانفروشی نان را اطلاع دهیدبه گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، در روزهای گذشته خبر آزادسازی قیمت آرد این شیبه را ایجاد کرده بود که قیمت نان سنتی هم افزایش می‌یابد که از سوی مقامات شفاف‌سازی و اعلام شد که قیمت نان‌های سنتی تغییر نکرده است.

مسعود امراللهی، مدیر کل بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی نیز از جمله این افراد بودند که شایعاتی را در فضای مجازی مبنی بر افزایش قیمت نان سنتی عام از نان بربری، سنگک، لواش و خراسانی وجود دارد، تکذیب می‌شود.

وی همچنین تاکید می‌کند که افزایش قیمت نان سنتی اشتباه بوده و هموطنان می‌توانند از طریق سامانه‌های ۱۲۴ و ۱۳۵ تعزیرات تخلفات صورت‌گرفته را گزارش کنند که سریعاً بررسی و با فرد متخلف برخورد خواهد شد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز اعلام کرد که قیمت نان در حال حاضر در کشور هیچ تغییری نکرده است و اخباری که در این زمینه منتشر شده نادرست است. فقط گندم صنف و صنعت به صورت آزاد عرضه می‌شود.

بازار مشاهدات میدانی، قیمت نان سنتی به صورت افزایش یافته و تنها ممکن است برخی از نانوایی ها بالاتر از نرخ تصمیم گیری برای فروش نان باشند.

اعلام سازمان حمایت، برای شهر تهران قیمت نان بربری ساده یارانه ای (وزن چانه۶۰۰ گرم) ۱۸۰۰ تومان، نان بربری ساده آزاد پز (وزن خانه ۶۰۰ گرم) ۲۵۰۰ تومان، نان سنگک ساده یارانه ای (وزن شانه۶۵۰گرم) ۲۰۰۰ تومان، نان سنگک ساده آزاد پز (وزن چانه655 گرم) 300 تومان، نان تافتون گردان یارانه ای (وزن چانه220 گرم) 700 تومان، نان تافتون گردان آزادپز (وزن چانه220 گرم)100 تومان، نان لواش ساده یارانه ای (وزن چانه 100گرم) 500 تومان، نان لواش ساده آزادپز (وزن شانه ۱۶۰گرم) ۶۵۰ تومان، نان تافتون سنتی یارانه ای (وزن چانه ۲۵۰ گرم) ۹۰۰ تومان، نان تافتون سنتی آزادپز (وزن خانه ۲۵۰ گرم)۱۲۰۰ تومان، نان تافتون خراسانی یارانه ای (وزن چانه ۳۰۰ گرم) ۱۰۰۰ تومان، نان تافتون خراسانی آزادپز (وزن چانه ۳۰۰گرم) برای ۱۵۰۰ تومان است.

رژیم لاغری سریع