افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان چقدر بوده است؟ | سخنگوی دولت: افزایش 57 درصدی حقوق به 60 درصد می رسدبه گزارش همشهری آنلاین، بهادری جهرمی در نشست خبری گفت: افزایش حقوق کارگران قراردادی و مستمری بگیران برای حداقل بگیران 57 درصد و مستمری مستمری بگیران 10 درصد است. این 57 درصد در واقعیت افزایش می یابد و گاهی به 60 درصد نیز می رسد. آنهایی که طبقه بالا هستند کم کم حقوقشان را افزایش می دهند.