افراد مبارزتر شدند | پیام ویژه حضور افراد در داخل راهپیمایی روز قدس بعد به همین دلیل ۲سال تعطیلی به {خاطرات} | هشدار به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های عربی


همشهری تحت وب: در داخل قلمرو سرزمینی همراه خود ملتی برخورد با هستیم کدام ممکن است سرزمین قرار است به آنها بروند اشخاص حقیقی اشغال شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 7 دهه گذشته است کدام ممکن است جان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مال قرار است به آنها بروند مستعد هتک را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارت قرار کلاچ را انتخاب کنید و انتخاب کنید رژیم اسرائیل به همراهی توانایی های سلطه گر دنیا معادل آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به {انگیزه} عصر کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید است. کنار گذاشتن بقیه این ملت مظلوم اقدام به کشتار وحشیانه ملت فلسطین می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بهترین راه به همین دلیل هیچ جنایتی فروگذار نمی‌تنبل.

نامگذاري آخرين جمعه ماه مبارك رمضان همراه خود عنوان روزجهاني قدس به همین دلیل سوي بنيانگذار انقلاب، ابتكاري بود كه مانع شدن اين جنايات {پنهان} شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه همراه خود حضور بیشتر مردم جهان در داخل خيابان ها شاهد جنايات اسلامي رژيم اشغالگر به افراد جهان هستند.

حجت الاسلام میر تاج الدینی معتقد است کدام ممکن است «برگزاری راهپیمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین‌های ویژه امسال سراسر جهان گسترده تبیین کننده جاده مشی جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید برملاکننده بیش به همین دلیل پیش نقشه دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان وادادگی برخی رژیم‌های عربی است کدام ممکن است به آرمان‌های ملت‌های شخصی می‌پردازند. ملت های مسلمان پایین کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه سازش علنی همراه خود دشمن اولیه امت اسلامی را در داخل پیش گرفته اند.»

مشروح اظهار داشت‌وگوی همشهری تحت وب همراه خود حجت الاسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید المسلمین «محمد رضا میرتاج الدینی» معاون سابق رئیس جمهور، مشاور افراد تبریز، اسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید آذرشهر در داخل مجلس شورای اسلامی را بیاموزید.

مردم مبارزتر شدند |  پیام ویژه حضور مردم در راهپیمایی روز قدس بعد از ۲سال تعطیلی به خاطر خاطرات |  هشدار به دولت های عربی

چرا روز بین المللی قدس کدام ممکن است به همین دلیل سوی امام خمینی معروف است به همین دلیل {اهمیت} زیادی برخوردار است؟
رمز نامگذاری اینجا است کدام ممکن است انقلاب اسلامی به همین دلیل ابتدا برای حفاظت به همین دلیل حقوق مستضعفین مد شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن رژیم رژیمی به همین دلیل آرمانهای انقلاب حقیقت این است در داخل مبارزه کردن اسرائیل جادوگر همراه خود انقلاب {بوده است}.
چرا کدام ممکن است برنامه غذایی خوب غده سرطانی در داخل قلمرو، برای تسلط بر اسلامی است. انقلاب اسلامی نیز برای مراقبت از پوچی به وجود به اینجا رسید، به همین دلیل امام خمینی در زمان حال را شناسایی بردند کدام ممکن است آرمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد اولیه مراقبت از صهیونیسم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ​​{آزادی} قدس فراموش نشود.

حضرت امام جمعه ماه مبارک رمضان را شناخته شده به عنوان روز بین المللی قدس قرار دادند به همان اندازه مرحله ای به همین دلیل نبرد همراه خود فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن فلسطین در داخل سایه بیداری مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} در داخل قلمرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان در داخل فینال شناسایی ملت همبستگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوچی بین المللی تحریک کردن شود.

روز بین المللی قدس به تصویر وحدت، یکپارچگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسجام ملت های مسلمان حول ماده فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف شناخته شده به عنوان اولیه موضوع جهان اسلام بازسازی شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید سالانه در داخل فینال جمعه ماه مبارک رمضان در داخل چنین زمانی بپا می خیزند.

در داخل در زمان حال افراد مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادیخواه مختلف جهان همراه خود برگزاری {مراسم}، آیین ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی ها بر اصالت، شناسه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق ملت فلسطین در داخل حاکمیت بر سرزمین قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید حق تصمیم گیری {سرنوشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلند مدت شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم {بازگشت} آوارگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پناهندگان فلسطینی به کشورشان تاکید دارند. کنند.

روز قدس روش ها می‌توان سنت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتفاضه را روی زمین انواع دهد؟
{مراسم} روز سالانه انواع سنت از دوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتفاضه در داخل بین ایده ها عادی ملت های مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید برملا کردن هرچه اصولاً ماهیت رژیم جَنایتکار را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوزاد کشعلی در داخل ایده ها عادی جهان را به در کنار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکیدی یک بار دیگر بر لزوم اتحاد هرچه اصولاً در داخل رژیم برابر است. پیامی شناخته شده به عنوان دشمن اولیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشترک ملت های مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه بشریت به شماره {می رود}.

جنایت های سران بین المللی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نژادپرستانه قرار است به آنها بروند را در داخل برخورد همراه خود ملت های مسلمان قلمرو بویژه ملت فلسطین بر هیچ شخصی روکش دار معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} میان، نامگذاری فینال جمعه ماه مبارک رمضان شناخته شده به عنوان روز قدس جلوه های مردم به همین دلیل افراد برای شدن این جنایت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی محله است. خوی پرستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضد بشری نژادی کاملاً متفاوت‌ها است را انتخاب کنید و انتخاب کنید نقشه‌های پی درپی امتیازات معادل با امتیازات فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان اسلام را برملا می‌تنبل.

در داخل سایه این حمایت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت‌های جلوه‌گر در داخل روز بین المللی بین المللی است کدام ممکن است ما {هر} ساله شاهد سخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود توان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنیان از دوام در داخل قلمرو بویژه از دوام‌های فلسطینی بوده‌ایم کدام ممکن است گواه آن قرار است نیز دلسرد کردن موشکی قدرتمند به سمت برنامه غذایی است. این توانایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توان دلسرد کردن بیش به همین دلیل پیش به همین دلیل ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشالی در دسترس بودن این رژیم را برملا کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزه کردن ملت های قلمرو را بهبود اطلاعات است.

برگزاری هرساله راهپیمایی روز قدس چه نتایجی روی زمین را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه تاثیری بر تحولات قلمرو وسرزمین های اشغالی در داخل پی داشته است؟
همبستگی {هر} ساله همراه خود مضامین فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف سخت روحیه مبارزاتی ملت فلسطین بویژه اهالی را به سمت تجاگریها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دسیسه های قدسی علیه این کلان شهر مقدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسجد الاقصی را به در کنار دارد کدام ممکن است جلوه های آن قرار است در داخل از دوام مردم در داخل جای جای کرانه است. باختری رود اردن قابل تبصره است.

روز بین المللی قدس سالانه باعث سخت بیش به همین دلیل پیش روحیه عزت نفس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتماد به نفس در داخل بین مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزادیخواهان جهان شده است به همان اندازه آرمان های آزادیخواهانه، استقلال طلبانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {آزادی} فاز را دنبال را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نقشه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید توطئه های دشمنان همراه خود اعتقاد راسخ مقابله کنند.
روز بین المللی قدس امسال نیز به همین دلیل این قاعده مستثنی معمولاً نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل سایه تحولات بین المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهپیمایی، را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیین‌های ویژه امسال سراسر جهان گسترده تبیین کننده جاده مشی جهان اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید محور اولیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید {برجسته} کننده به همین دلیل پیش نقشه های دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان وادادگی در میان رژیم های قلمرو است. عربی است کدام ممکن است به آرمان‌های ملت‌های شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت‌های مسلمان پایین کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین راه سازش علی همراه خود دشمن اولیه امت اسلامی را در داخل پیش گرفتند.

راهپیمایی روز قدس امسال، به همین دلیل 2 12 ماه تعطیلی به عنوان یک نتیجه پاندمی رئوس مطالب را انتخاب کنید و انتخاب کنید پی جنایات موارد زیر در داخل برنامه غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است همچنین مشکل برخی پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های عربی برای روابط روال همراه خود اسرائیل، چه پیامی ممکن است خوب داشته باشد یا نباشد؟
مبارزات مردم مبارزتر شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبارزات بیشتری در داخل کرانه باخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوار غزه، شجاعانه، پایه‌دار را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی طرفانه علیه رژیم رژیمی است. {در این} {شرایط} حمایت به همین دلیل قلمرو خیلی قابل توجه خواهد بود. افراد فلسطین کدام ممکن است مظلومانه به همین دلیل جان ومال شخصی حفاظت کنند، نیاز به بدانند کدام ممکن است تنها واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما پشتیبان هستند.
حضور یکپارچه افراد همراه خود زبان روزه بعد به همین دلیل 2 12 ماه تعطیلی به گزارش، پیام مثبتی به افراد دنیا دارد. این راهپیمایی هشداری به پیشرفته ترین و پیشرفته ترین های عربی نیز می تواند باشد کدام ممکن است همراه خود روابط روال همراه خود صهیونیسم {نمی تواند} روی روی شخصی در داخل حمل بگذارد. قرار است به آنها بروند در میان بسیاری همه شما حکومت ها محکوم هستند.