اعترافات باور نکردنی مردی کدام ممکن است 2 کودکش را کشت | کلید {قتل} 2 نوزاد ۷ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴ ساله به کف دست پاپ چه بود؟


به گزارش همشهری تحت وب به نقل به همین دلیل روزنامه خراسان، عصر روز قبل از امروز، اجساد 2 نوزاد خردسال در داخل بیابان‌های بولوار طبرسی ۷۶ مشهد در داخل حالی پیدا می کند شد کدام ممکن است کار کردن این جنایت هولناک، پاپ مقتولان بود.

این شخص 32 ساله کدام ممکن است جابر به اختلافات خانوادگی با همسرش دستگیر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل دفن اجساد را در داخل حضور قاضی ویژه {قتل} عمد به کارآگاهان پلیس توجه خراسان رضوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پلیس رشت تأیید شد.

اندازه نهايي كه نزدیک به بسیار مهم‌ترين ماده موضوع را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدور دستورالعمل ها به همین دلیل سوي قاضي قابل اعتماد صفري، نيروهاي شهرداري را انتخاب کنید و انتخاب کنید شومینه‌شاني تکمیل شده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل قلمرو‌اي به همین دلیل محل‌هاي بي‌سابقه‌اي كه به همین دلیل اين قلمرو بیرون شده‌اند، حرکت مي‌كنند. ، به {قتل} محل از محسوس دفن اجساد را به اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحولات قلمرو به یاد {نداشت}.

پس به همین دلیل ساعتی جست وجو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کندوکاو {سرانجام} بقایای اجساد قربانیان این جنایت کدام ممکن است دختری ۷ ساله به تماس گرفتن فاطمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد ۴ ساله‌ای به تماس گرفتن امیرحسین بود به همین دلیل لابه‌لای گرد و غبار‌های خنک بیابان بیرون از در کشیده شد.

دقایقی بعد با {انتقال} 2 متهم این {پرونده} قانونی به پلیس توجه، تحقیقات تحقیقات با راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت قاضی بخش ۲۰۸ دادسرای عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلاب {زیر} سرنگ مهدی سلطانیان (رئیس اداره قانونی توجه) به راه اندازی شد.

{در حالی که} ماجرای این جنایت به اختلافات خانوادگی خوب زوج نوجوان در داخل شمال ملت پیچ خورده بود، سرنگ، ولی نجفی (رئیس دایره {قتل} عمد) واکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنکاش‌های این {پرونده} را در امتداد طرف گروه اعزامی کارآگاهان استان گیلان به ۵ 12 ماه در گذشته به همین دلیل آن خواهد شد، چرا کدام ممکن است اختلاف دارند. زوج نوجوان به همین دلیل آن خواهد شد 12 ماه‌ها عمق گرفته بود دلیل علت علت ۳۲ ساله بود تخصصی ایجاد می کند حضور قاضی صفری {قتل} 2 نوزاد بی ضرر را رئوس مطالب می‌داد کسب اطلاعات در مورد این جنایت گروتسک اظهار داشت:من خواهم کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسرم اقامت مشترکمان را در داخل شهرستان لنگرود تحریک کردن کردند، با این وجود {مدتی} بعد اختلافات خانوادگی به راه اندازی شد. ما به راه اندازی شد به منظور که هیچ تفاهم با {اخلاقی} نداشتیم تا این کدام ممکن است سرانجام قادر نیستم این {شرایط} را تحمل کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در داخل 12 ماه 95 با آزاد کردن شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 فرزندم به مشهد آمدم، ولی همسرم کدام ممکن است بهترین راه جیب دادگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلانتری را در داخل پیش گرفت. ، سرانجام سودآور شد به طور غیابی تصمیم طلاق ربودن.

وی شکسته نشده داد: 12 ماه ۹۷ بود کدام ممکن است با من خواهم کرد تصمیم گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت آرزو به عروسی با شخص یکی دیگر را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس به همین دلیل من خواهم کرد خواست فرزندانم را به همین دلیل او می رود بگیرم. من خواهم کرد هم به لنگرود رفتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانم را با خودم خیلی خودم به مشهد آوردم، با این وجود {در این} جا هیچ جا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکانی برای همه زمانها نداشتم {مدتی} را در داخل مسافرخانه‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماکن اوقات فراغت را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیارتی دور شدن بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمی‌توانم به همین دلیل 2 نوزاد خردسالم حفظ کنم چرا کدام ممکن است آن خواهد شد زمان پسرم ۵. یا ۶ ماه تا حد زیادی {نداشت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخترم نیز کودکی خردسال بود کدام ممکن است خودش را ناپاک می‌کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید با لحن زشتی با من خواهم کرد حرف می‌زد.

اعترافات تکان دهنده مردی که دو کودکش را کشت |  راز قتل دو کودک ۷ و ۴ ساله به دست پدر چه بود؟

با {هر} پریشانی بود {مدتی} آن خواهد شد‌ها را تحمل کردم، با این وجود چرا رفتارها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتار ناشایست را به همین دلیل دخترم پرسیدم به من خواهم کرد اظهار داشت کدام ممکن است مادرم به همین دلیل من خواهم کرد درخواست شده است تا بايد را تحریک کنم! این بود کدام ممکن است مدام فرزندانم گریه می‌کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرا در داخل تنگناهای رفتاری قرار می‌دادند.

وی اظهار داشت: برای آن خواهد شد کدام ممکن است آن خواهد شد‌ها را ادب کنم خوب موارد آب جوش روی دخترم ریختم را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2 موارد هم طنابی را در اطراف گردنش {حلقه} زدم تا او می رود را بترسانم، با این وجود رفتارهای او می رود اصلاح کردن نشد تا این کدام ممکن است آخر در داخل شهریور 12 ماه ۹۸ یک بار دیگر طناب را به گردن گرفت. او می رود انداختم، ولی این موارد محکم کشیدم کدام ممکن است نه حرکتی {نکرد}.

صفحه بحث شکسته نشده داد: {در این} هنگام با مطمئناً یکی دوستانم کدام ممکن است اهل لنگرود بود، ولی در داخل مشهد اقامت می‌کردم تصمیم بدست آوردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید او می رود را به بهانه فنی موتورسیکلت برای مقابله با کشاندم او می رود آرزو به داشت مرا راضی تدریجی کدام ممکن است خودم خیلی خودم را راه اندازی شد کنم، ولی من خواهم کرد به همین دلیل او می رود. خواستم در داخل دفن جسد دخترم مرا یاری دهد او می رود هم در داخل بیابان دخترم را در داخل حالی دفن کرد کدام ممکن است مرد کوچکم در داخل آغوش من خواهم کرد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه شما این صحنه ها را چند مورد آخر ماه بعد در داخل یکسان اسفند 12 ماه روزی کدام ممکن است پسرم مدام می‌اظهار داشت خواهرم را {زیر} گرد و غبار کرد!

وی اظهار داشت: من خواهم کرد خیلی آزرده شدم. او می رود آن خواهد شد زمان ۴ 12 ماه تا حد زیادی {نداشت}، ولی خیلی مرا خطر می‌کرد کدام ممکن است ماده موضوع را به مادرش می‌گوید. دلیل علت در داخل یکسان حالت عصبانیت لگدی به شکمش کوبیدم کدام ممکن است سرش به سنگ {حاشیه} منزل خورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نه حالت خالص {نداشت}.

به همین دلیل آن خواهد شد روز به بعد به تلفن همراه هایم {پاسخ} نمی‌دادم، با این وجود همسرم کدام ممکن است آرزو به اظهار داشت‌وگوی تلفنی با فرزندانش را داشت، این ماجرا را توسط دادگستری گیلان پیگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآگاهان متوجه شدند کدام ممکن است من خواهم کرد در داخل مشهد هستم چرا کدام ممکن است همسرم تا آن خواهد شد زمان می‌کرد. من خواهم کرد در داخل مطمئناً یکی شهرهای شمال ملت به اقامت با فرزندانم شکسته نشده می‌{دهم}.

این {پرونده} قانونی در داخل شکسته نشده اعترافات باور نکردنی‌اش افزود: حدوداً به همین دلیل 2 یا 3 هفته کدام ممکن است به صورت روزانه پسرم دچار تشنج می‌شد یا می‌اظهار داشت سرم {درد} می‌تدریجی، بعد به همین دلیل آن خواهد شد هم به یکسان سبک زودتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید با پشتیبانی دوستم باز می‌گشتم. حتی می تواند در امتداد طرف خواهرش دفن کردم کدام ممکن است با پیگیری‌های پلیس دستگیر شدم.

تحقیقات تا حد زیادی کسب اطلاعات در مورد زوایای {پنهان} این {پرونده} قانونی هولناک در داخل حالی با صدور دستورالعمل ها محرمانه قاضی دکتر صفری ثابت است کدام ممکن است گروهی به همین دلیل افسران ورزیده حاد آگاه به سرپرستی سروان منفرد، به اساس یابی این ماجرا پرداختند.